Antreprenoriatul este un proces continuu, o serie de activități, nu o activitate singulară, care se bazează pe un cumul de competențe și abilități, în general, dobândite.
Antreprenor este individul care încearcă organizarea unei intreprinderii asumându-și riscurile inerente procesului de antreprenoriat.
Antreprenoriatul este un demers independent, care prezintă un grad ridicat de risc, în urma căruia antreprenorul obține regulat profit, sau încearcă să obțină, ca urmare a activităților întreprinse.
Scopul antreprenorului este să creeze valoare pentru el și pentru intreprinderea sa, orice alt rezultat traducându-se în pierderea motivației pentru activitatea desfășurată și, nu în ultimul rând, a calității sale de antreprenor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.