Condiţiile de utilizare următoare delimitează obligaţiile dvs. atunci când utilizaţi site-ul CPPUE.ro. Puteţi citi şi Acordul de confidenţialitate, care subliniază obligaţiile şi maniera în care echipa CPP UE gestionează informaţiile personale pe care ni le furnizaţi.

 

 • ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

Paginile web disponibile pe CPPUE.ro, precum şi toate celelalte pagini (“Site-uri”) sunt deţinute şi exploatate de SC CPP UE SRL şi sunt accesate de către dvs. în conformitate cu termenii de utilizare descrişi mai jos.

CITIŢI ACEŞTI TERMENI DE UTILIZARE CU ATENŢIE ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE OFERITE DE CĂTRE SC CPP UE SRL.

PRIN ACCESAREA ACESTUI SITE SAU FOLOSIND ORICE PARTE A SITE-ULUI SAU ORICE CONŢINUT SAU SERVICII (AŞA CUM SUNT DEFINITE MAI JOS) DE PE SITE, SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII. DACĂ NU SUNTEŢI DE ACORD CU TOŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE, ATUNCI NU ACCESAŢI SITE-UL SAU ORICE SERVICII DE PE ACESTA. ACCEPTUL SITE-ULUI ESTE EXPRES CONDIŢIONAT DE AVIZUL DVS. CU PRIVIRE LA ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII.

 • MODIFICAREA TERMENILOR DE UTILIZARE

SC CPP UE SRL işi rezervă dreptul de a modifica sau de a înlocui termenii de utilizare în orice moment, după bunul să plac. În cazul în care schimbările constituie o modificare a Termenilor de utilizare, SC CPP UE SRL vă va informa prin postarea unui anunţ pe site. Ulterior, veţi fi responsabili pentru revizuirea şi familiarizarea cu modificările survenite, utilizarea serviciilor de către dvs. în urma acestei notificări reprezentând acceptarea modificărilor aduse termenilor şi condiţiilor din Termeni de utilizare.

 • DESCRIEREA SERVICIILOR

Prin respecatarea tuturor condițiilor din Termeni de utilizare, SC CPP UE SRL vă poate oferi unele servicii și conținuturi aşa cum sunt descrise pe site, denumite în continuare Servicii. Serviciile vor include, dar nu se vor limita la, orice serviciu și conținut pe care SC CPP UE SRL îl prestează pentru dvs., precum orice material afișat, transmis sau efectuat pe site sau ca urmare a serviciilor prestate, material cunoscut sub numele de Conținut. SC CPP UE SRL  poate modifica, suspenda şi/sau întrerupe serviciile, inclusiv orice conţinut, indiferent de motiv şi în orice moment. SC CPP UE SRL nu este răspunzător de conținut, acesta având un rol pur informativ. SC CPP UE SRL poate impune limite pentru anumite caracteristici și servicii sau poate restricționa accesul la anumite părți sau la toate serviciile fără notificare sau răspundere.

 • OBLIGAŢIA DE ÎNREGISTRARE

Ca o condiţie pentru utilizarea Serviciilor, SC CPP UE SRL vă solicită să vă înregistrați pe CPPUE.ro selectând numele de utilizator şi parola cu care vă puteţi accesa contul. Informații furnizate în vederea înregistrării trebuie să fie corecte, complete și actualizate. Imposibilitatea de a face acest lucru constituie o încălcare a Termenilor de utilizare, ceea ce poate duce la ştergerea imediată a contului CPPUE.ro. Vă este interzis să:

 

 • Folosiți contul unui alt membru CPPUE.ro și să vă dați drept acesta;
 • Folosiți un nume de utilizator ofensator, vulgar sau obscen;
 • SC CPP UE SRL îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea sau de a anula contul. Utilizatorul este responsabil de păstrarea confidenţialităţii parolei contului dvs.

Serviciile sunt disponibile persoanelor cu vârsta de peste 16 ani, indiferent dacă acţionează în nume propriu sau ca angajat/reprezentant autorizat al unei operator economic sau al altei entități. Nu încercați să vă înregistrați pentru utilizarea Serviciilor dacă nu vă calificați.

 • CONDUITA UTILIZATORULUI

Utilizatorului îi este interzis să folosească Serviciile oferite în scopuri ilegale sau interzise de Termenii de utilizare sau orice alte scopuri, în afară de cele pentru care site-ul a fost creat.

Fără a reprezenta o enumerare limitativă, sunteți de acord să nu utilizați Serviciile pentru:

 • Abuzuri, hărțuiri, amenințări sau să utilizați contul altui membru;
 • Afișarea sau transmiterea de conținut care discreditează sau este obscen, pornografic, abuziv, ofensator, profan sau încalcă orice lege sau drept al oricărei părți terțe;
 • Pentru orice scop ilegal sau neautorizat. În calitate de membru sunteţi de acord să respectați toate legile locale privind conduita online şi conţinutul acceptabil;
 • Afișarea sau transmiterea de comunicări sau solicitări concepute sau destinate pentru a obţine parola, contul sau alte informații personale ale altor membri;
 • Crearea sau trimiterea de e-mailuri nesolicitate tip spam, către orice alt membru sau altor adrese;
 • Cu excepția accesării Feed-urilor RSS, nu veți folosi niciun robot, spider, scraper sau alte mijloace automate pentru a accesa site-ul pentru orice scop, fără acordul nostru expres şi sunteți de acord să nu întreprindeți toată gama de activităţi care interferează sau poate interfera în buna funcţionare a site-ului sau să evitați măsurile pe care le luăm pentru a preveni sau a limita accesul la site;
 • Crearea mai multor conturi CPPUE.ro pentru a influența sau de modifica serviciile oferite de către SC CPP UE SRL;
 • A face publicitate sau a solicita membrilor cumpărarea sau vânzarea de produse sau servicii, utilizarea oricăror informaţii obţinute cu ajutorul Serviciilor cu scopul de a contacta, a face publicitate, solicita sau vinde oricărui membru fără consimțământul acestuia;
 • Vânzarea sau transferul contului vostru.

ÎN PLUS, SUNTEȚI DE ACORD SĂ NU UTLIZAȚI SERVICIILE ÎN NUMELE UNEI  TERTE PĂRTI.

SC CPP UE SRL poate șterge orice conțint și orice conturi, în orice moment. Pentru a raporta abuzuri ale condiţiilor de utilizare, nu ezitaţi să ne contactați.

Utilizatorul este responsabil de interacţiunea cu alţi utilizatori ai site-ului. SC CPP UE SRL îşi rezervă dreptul, dar nu are nici o obligaţie, să urmărească disputele dintre utilizatori.

 • CONȚINUTUL

Conţinutul publicat are scop informativ, reprezentând informaţii colectate în sprijinul dvs. Prin prezentarea conținutului pe CPPUE.ro, garantați că deţineţi toate drepturile de conţinut, sunteți de acord cu faptul că va fi dedicat domeniului public și că nu veți obiecta cu privire la utilizarea materialului.

 • Reclamaţii COPYRIGHT

SC CPP UE SRL respectă dreptul de proprietate intelectuală al celorlalți. Politica SC CPP UE SRL este de a soluţiona cu celeritate cererile de drepturi de autor şi a altor încălcări de proprietate intelectuală.  SC CPP UE SRL va procesa și va investiga rapid anunţurile de presupusa încălcare şi va lua măsuri adecvate în conformitate cu legile care privesc proprietatea intelectuală. SC CPP UE SRL nu va permite accesul celor care încalcă în mod repetat condițiile de mai sus.

 

 • COOKIE

SC CPP UE SRL respectă prevedrile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, informându-vă cu privire la posibilitatea stocării „Cookie”.

„Browser cookie” sau „HTTP cookie” sau pur şi simplu termenul cunoscut sub denumirea „cookie” reprezintă un fişier de dimensiuni mici, care conţine litere şi numere, ce urmează a fi stocate pe computer, mobil sau alte echipamente ale unui utilizator cu conexiune la  Internet. Cookie-ul se instalează prin solicitarea emisă de către browser-ul folosit, însă este complet „pasiv”, adică nu conţine programe software de instalat, viruşi sau spyware, neavând astfel capacitatea de a accesa informaţiile de pe hard-ul utilizatorului.

Cookie-urile nu solicită informaţii cu caracter personal.  Categoriile de cookie-uri existente sunt de două forme:

 1. Cookieuri de sesiune – stochează temporar în fişierul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul părăseşte web-siteul respectiv în momentul autentificării pe site.
 2. Cookieuri Persistente – stochează pe hard-ul unui computer sau pe altă unitate de stocare a unui echipament şi au o durată de viaţă prestabilită sau se pot şterge la solicitarea utilizatorului. De asemenea, Cookie-urile persistente sunt şi cele automat plasate de un alt website decât cel pe care utilizatorul îl vizitează, din reclamele deţinute.

O vizită pe site-ul CPPUE.ro poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • performanţă a site-ului.
 • analiză a vizitatorilor.
 • Înregistrare.
 • Publicitateş.

Cookie-ul păstrează informaţii care permit unui site să recunoască un browser de internet şi care îmbunătăţesc experienţa de navigare pe Internet.

Prin Cookie nu sunt încălcate prevederile privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private.

 • EXCLUDERI DE GARANȚII

Sunteți de acord ca SC CPP UE SRL nu are niciun control și nicio obligație în privinţa utilizatorilor care au acces la site si la serviciile acestuia, în privinţa interpretării sau utilizării conținutului sau în privinţa acțiunilor pe care întreprindeţi ca urmare a expunerii conținutului.

CONȚINUTUL, SERVICIILE, SITE-UL SUNT PREZENTATE CA ATARE, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, GARANŢIILE IMPLICITE DE COMERCIALIZARE, POTRIVITE PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNȚELEGERI.

 • ÎNCHIDERE

SC CPP UE SRL poate rezilia sau suspenda Serviciile sau conturile dvs. imediat, fără preaviz sau răspundere, dacă încălcați oricare din Termenii de utilizare. La închiderea a contului dvs., dreptul de utilizare a serviciilor va înceta imediat. Dacă doriți să inchideți contul pur şi simplu încetați a mai folosi Serviciile. Toate dispoziţiile din Termenii de utilizare, care, prin natura lor, nu ar trebui să se rezilieze nu se  vor rezilia, incluzând, fără limitare, dispozițiile de proprietate și excluderile de garanții.

 • DIVERSE

Dacă orice prevedere a Termenilor de Utilizare se dovedeşte a fi inaplicabilă sau incorectă, această prevedere va fi limitată sau eliminată într-o măsură minimă necesară astfel încât Termenii de utilizare să rămână în vigoare şi executorii. SC CPP UE SRL poate transfera, cesiona sau delega Termenii de utilizare, drepturile şi obligaţiile sale fără consimţământul dvs.

Leave a Reply

Your email address will not be published.