Cursuri acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări):
1) Manager proiect
2) Evaluare proiecte
3) Achiziţii publice
4) Formare formatori

Cursuri neacreditate pentru care avem în vedere acreditarea lor în timp:
1) Expert accesare fonduri europene
2) Expert în antidiscriminare
3) Expert în egalitate de gen
4) Expert în comunicare
5) Inspector resurse umane (utilizare Revisal)
6) Curs de advocacy
7) Comunicare publică. Discurs public
8) Manipulare vs persuasiune
9) Tehnici de negociere
10) Comunicare nonverbală
11) Comunicare și marketing electoral
12) Comunicare politică. Discurs politic
13) Comunicare în situaţii de criză

Cursuri practice care nu necesită acreditare:
1) Curs practic de elaborare documentaţii de atribuire – workshop
2) Utilizare S.E.A.P.
3) Constatare Nereguli și constatare indicatori fraudă – Prevenirea neregulilor și a situaţiilor de fraudă, incompatibilitate și conflict de interese
4) Nereguli. Fraude. – Consecinţe administrative, financiare și cu latură penală
5) Accesare şi implementare fonduri POCU
6) Accesare şi implementare fonduri POC
7) Accesare şi implementare fonduri PNDR
8) Accesare şi implementare fonduri POR
9) Management antreprenorial (strategie, management al riscurilor, drept antreprenorial)
10) Managementul conflictului
11) Negocieri de afaceri
12) Management strategic public

 

Lista este deschisă şi se pot organiza cursuri în funcţie de nevoile şi solicitările clienţilor

Leave a Reply

Your email address will not be published.