Misiunea echipei CPP UE constă în îmbunătăţirea şi dezvoltarea durabilă a competenţelor clienţilor nostri, prin furnizarea de programe de formare profesională de un înalt nivel, adaptate nevoilor specifice de perfecţionare ale fiecărei organizaţii în parte, cu aplicabilitate în exercitarea tuturor ocupaţiilor pentru care CPP UE deţine acreditări.

CPP UE oferă:
• programe de formare profesională personalizate în funcţie de nevoile reale ale clienţilor
• servicii atractive din punct de vedere al costurilor
• plus valoare adaugtă companiilor care işi perfecţionează angajaţii prin programele noastre de formare profesională
• avantaj competitiv în vederea accesării surselor de finanţare
• programe de formare orientate pe aplicaţii practice, studii de caz, etc
• dezvoltarea competenţelor profesionale ale participanţilor şi certificarea acestora
• obţinerea de certificate recunoscute la nivel naţional (ANC).
• conformarea cu cerintele organismelor de inspectie, certificare, acreditare
• conformarea cu cerintele legale si de reglementare aplicabile in diferite domenii
• accesul la informaţii noi prin valorificarea cunoştinţelor specialiştilor noştri

Pentru CPP UE fiecare curs este un Eveniment pe care îl tratăm cu profesionalism şi căruia îi acordăm atenţia noastră, astfel încât programele de formare promovate şi prezentate de către echipa CPP UE ţin pasul cu ultimele modificări legislative.

Formatorii noştri livrează informaţiei într-o manieră proprie punând accent pe aplicaţii practice şi studii de caz cât se poate de personalizate, astfel încât clienţii să poată aplica în cel mai scurt timp noile cunoştinţe în activitatea curentă.