Echipa CPP UE se apleacă cu interes academic şi asupra studiilor de cercetare necesare firmei dumneavoastră în numite momente esenţiale activităţii pe care doriţi să o desfăşuraţi, sau dacă o desfăşuraţi deja, să o dezvoltaţi.

În aceasta sens, obiectivele echipei CPP UE devin studierea, cercetarea și furnizarea de date utile pentru domeniul de activitate vizat de compania dumneavostră, dar și pregătirea profesională continuă pentru resursa umană implicată în noul.

Înţelegerea nevoilor şi dorinţelor clienţilor, dar şi a realităţilor din piaţă, reprezintă baza oricărui plan realist de afaceri sau a oricărei strategii valide. În caz contrar, demersul antreprenorial nu se va putea dezvolta la adevăratul potenţial şi va fi sub o ameninţare constantă din partea concurenţilor.
Ne dorim, ca prin studiile de cercetare şi programele de formarea profesională oferite, să fim elementul proactiv din activitatea dumneavoastră cu ajutorul căruia să puteţi:
• fundamenta proiectele, indiferent de tipul acestora,
• formula strategii relevante în sector de activitate vizat,
• studia impactul acţiunilor dumneavoastră pe plan loca și/sau național.

Echipa CPP UE se adresează tuturor celor care îşi doresc şi sunt determinaţi să îşi diversifice activitatea, dar au nevoie de sfaturi avizate şi competentă soluţionare a problemelor inerente unui nou domeniu.

Un studiu de cercetare este activitate complexă, consumatoare de resurse, care presupune parcurgerea mai multor etape, printre care pregatirea studiului, culegerea şi prelucrarea datelor, analiza şi interpretarea rezultatelor, prezentarea acestora şi redactarea studiului dorit.
Astfel, echipa CPP UE poate realiza studii de oportunitatea a unei investiţii, de dezvoltare produse noi, de poziţionare pe piaţă a brandului, studii de piaţă privind satisfacţia clienţilor, dar şi alte studii personalizate nevoilor dumneavoastră specifice.
Există două abordări în realizarea unui studiu: cea cantitativă (măsurabilă) – când dorim să obţinem date statistice, procente sau valori și cea calitativă (necuantificabilă), care are în vedere interpretarea conținutului.
Un focus grup este o cercetare de piaţă „calitativă”, irelevantă din punct de vedere statistic, dar sunt relevante pentru pregătirea unor studii de piaţă cantitative, de exemplu. Presupune interacţiunea nemijlocită cu participanţii faţă de studiile de piaţă cantitative.
Cercetările de piaţă „în teren” sunt studii de piaţă de tip cantitativ, adică informaţiile colectate „on the field” se pot prezenta statistic, numeric, cuantificabil. Acest tip de cercetare se bazează pe eşantioane reprezentative la nivel naţional sau local, stabilite conform standardelor internaţionale de eşantionare.
Ca şi metode de cercetare utilizate în mod curent, putem menţiona cercetarea pe baza de chestionar, focus grupul, interviurile telefonice, chestionare online sau testele de produs.
Indiferent de poziţia în care vă situaţi, TREBUIE să aveţi o imagine a sectorului vizat, fidelă realităţii: să cunoaşteţi CINE sunt jucătorii importanţi, CE joacă ei şi CUM o fac.

Acesta este misiunea echipei CPP UE!

Leave a Reply

Your email address will not be published.