Este profesor universitar doctor la Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” având o experiență didactică de peste 25 de ani și formator autorizat din anul 2010. Este autoarea a 15 cărți științifice și peste 30 de articole publicate atât în țară, cât și în străinătate.

Susține programe de dezvoltare profesională, dar și seminarii în domeniile: antidiscriminare, egalitate de gen, managementul conflictelor, negocieri, public speaking, storytelling, smart creation etc. Este implicată atât în proiecte de cercetare universitară, cât și în proiecte de consiliere și orientare care vizează pregătirea tinerilor pentru integrarea în societatea cunoașterii.

Colaborează cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în domeniul promovării nediscriminării și egalității de șanse atât ca profesor, cât și ca președintele Centrului European pentru Promovarea Nediscriminării și Egalității de Șanse – NEDES 2014+, fiind totodată organizatorul Conferinței Internaționale a Nediscriminării și Egalității de Șanse – NEDES.

Leave a Reply

Your email address will not be published.