Absolventă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, după o experienţă practică de peste 25 de ani ca specialist resurse umane, Mariana este formator autorizat şi susţine programe de dezvoltare personală şi profesională în domeniul resurselor umane (autorizate de ANC), cât şi seminarii în domenii conexe (management, comunicare, relaţii interumane, competenţe antreprenoriale, gestiunea stresului, marketing, public speaking etc.).

Colaborează cu Autoritatea Naţională pentru Calificări ( ANC) fiind implicată direct în procesele de evaluare a furnizorilor de formare profesională, susţine ateliere/workshopuri interactive alături de specialişti din domeniul juridic, elaboreaza diversele proceduri/instrumente în sprijinul companiilor preocupate de un management eficient al resurselor umane.
Prin experienţa ei sprijină diversele categorii de persoane în vederea inserţiei pe piaţa muncii, pentru cautarea şi păstrarea unui loc de muncă, fiind un consilier în cariera atât în programele pe fonduri europene, cât şi prin programe personalizate.

Se pregăteşte continuu (în ţara şi străinătate) pentru a aduce participanţilor programelor de formare, colaboratorilor şi companiilor de profil, ultimele tendinţe în domeniul dezvoltării afacerilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.