Absolvent al Facultății de Electrotehnică din cadrul Universităţii din Craiova, are o importantă experienţă în sectorul privat, dar şi în administraţie publică.
Radu a asigurat cu succes managementul proiectelor europene derulate de către operatorii economici unde acesta a activat, şi a desfăşurat, fiind implicat activ, proiecte de amploare în cadrul unor companii multinaţionale, ca de exemplu: Ford Romania SA, Alro Slatina SA, Petrom , OMV, InterAgro, Pirelli, CEZ Transelectrica etc.

Din ianuarie 2014, Radu conduce Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Craiova, unde organizează activitatea Oficiului asigurând, printre altele:
• semnarea contractelor de finanţare şi a actelor adiţionale aferente contractelor încheiate la nivel local între oficiu şi beneficiarii programelor de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat;
• efectuarea corespunzătoare și la termenele stabilite a plăților aprobate în cadrul programelor și proiectelor de sprijinire a înființării de noi întreprinderi și de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, finanțate de la bugetul de stat;
• consilierea studenţilor în domeniul teoriei actului managerial;
• consilierea şi relaţionarea cu companiile cu privire la programele de finanţare existente şi în vederea promovării de bune practici în domeniul antreprenoriatului.
Față de cele menționate anterior, se impun precizate și următoarele organisme în care Radu își desfășoară activitatea:
• Comisia consultativă interministerială pe probleme de IMM-uri – membru din 2014;
• Cluster Construct Oltenia – membru din 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published.