Cursul Manager de proiect are un concept tip workshop care îi permite să pregătească participanţii pentru a face faţă cerinţelor manageriale pe perioada implemetării contractului de finanţare din fonduri structurale.

În cadrul cursului participanţii pornesc de la analiza cererii de finanţare cu anexele ei, analiza planului de activităţi și a etapelor procesului de implementare.

Conţinutul cursului de management de proiect este livrat în proporţie de 80 % prin aplicaţii practice desfășurate individual sau în grupe. Până la finalizarea cursului participanţii parcurg întregul proces de management al unui proiect cu finanţare nerambursabilă, perioada de la semnarea cererii de finanţare până la finalizarea perioadei de implementare precum și aspecte legate de perioada postimplementare.

Pe parcursul cursului se vor prezenta și se vor elabora, documente specifice perioadei de implementare :

  • Prezentare cerere de finanţare și Anexe,
  • Aplicaţie, redactare raport de activitate,
  • Aplicaţie, redactare raport de progress,
  • Aplicaţie, redactare notificare la contractul de finanţare,
  • Aplicaţie, redactare act aditional la contractul de finanţare,
  • Completare cerere de rambursare / cerere de plată.

Leave a Reply

Your email address will not be published.