Cheltuieli neeligibile  –  Corecţii financiare aplicabile cheltuielilor aferente proiectelor finanţate din fonduri europene.

Cursul Nereguli. Fraude. – Consecinţe administrative, financiare și cu latură penală, are un concept tip workshop care îi permite să pregătească participanţii pentru a putea identifica și preveni situaţiile care pot conduce la constatarea unei nereguli sau a unui/unor indicatori de fraudă de la momentul scrierii cererii de finanţare, pe perioada de implementare precum și în perioada postimplementare.

Pe parcursul desfășurării cursului se va prezenta o clasificare a neregulilor și a indicatorilor de fraudă și se vor discuta consecinţele administrative, financiare și cu latură penală. Vor fi prezentate actele de control întocmite ca urmare a verificarilor efectuate de către structurile competente precum și modalităţile prevăzute de lege pentru recuperarea creanţelor bugetare de recuperat.

 

Tematica :

  • Sistemul de gestiune și control la nivelul Autorităţii de Management – prezentare sistem.
  • Momente în care se pot identifica nereguli și indicatori de fraudă – accesare, implementare și post implementare.
  • Clasificarea neregulilor și a indicatorilor de fraudă.
  • Constatare nereguli. Sancţini stabilite ca urmare a constatării neregulilor – exemple.
  • Stabilirea creanţei bugetare ca urmare a constatării unei nereguli – exemple.
  • Procese verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanţei bugetare – Recuperarea creanţei bugetare – modalităţi prevăzute de legislaţie – exemple.
  • Corecţii financiare aplicabile în situaţia constatării nerespectării reglementărilor privind achiziţiile publice.
  • Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecţiilor financiare. Recuperarea creanţei bugetare – modalităţi prevăzute de legislaţie – exemple.
  • Indicatori de fraudă –  Consecinţe administrative și financiare și cu latură    penală.
  • Studii de caz. Discuţii libere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.