Livia - Maria CAMCIUC

Livia-Maria Camciuc  – absolvent studii juridice şi economice

Începând cu anul 2009 a lucrat ca expert în achiziţii publice la Ministerul Turismului. Începând cu anul 2010, având în vedere reorganizarea structurii centrale, a derulat activitatea de expert achiziţii publice în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

În anul 2012 s-a transferat în cadrul structurii de control a Autorităţii de Management a Programului Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, structură din care face parte şi în prezent.

A urmat diverse cursuri de specializare în domenii precum: achiziţii publice, management finanţare proiecte europene, medierea conflictelor în drept şi antreprenoriat.

Activitatea desfăşurată în decursul anilor, cât şi formarea profesională continuă, îi oferă experienţa necesară predării de cursuri specifice în domeniul achiziţiilor publice şi a proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile.

Leave a Reply

Your email address will not be published.