Start-up Nation România pentru stimularea IMM-urilor

Programul Start-up Nation România, prin care antreprenorii vor putea obține fonduri nerambursabile de la stat de până la 200.000 de lei fiecare, aflat încă în dezbatere publică, propune următoarele condiţii, dintre care precizăm pe cele mai importante: – Sunt SRL, conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, SRL-D în baza Ordonanţei […]

Programul Operaţional Competitivitate (2014-2020) – Acţiunea 2.2.1 – „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.” – Partea II

3. Ce trebuie obținut prin proiect? – Indicatorii de realizare a unui proiect Un proiect poate beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul acestei acţiuni doar dacă la finalul implementării are ca rezultat cel puţin o aplicaţie / un produs / serviciu TIC inovativ realizat şi modul în care produsul va fi integrat/comercializat în sectorul respectiv. […]