Relevanța unui proiect – element important pentru obținerea finanțării

Strategia de dezvoltare a unei regiuni are la baza definirea viziunii de dezvoltare, definirea obiectivului strategic global, analiza aprofundată a situației curente pe baza analizei socio-economice și a analizei SWOT, precum și analiza contextului național și european. În cadrul unei strategii de dezvoltare regională se identifică prioritățile de dezvoltare, se stabiliesc obiectivele specifice și domeniile […]

Obiectivele proiectului – responsabilitatea beneficiarului în etapa post implementare

Uniunea Europeană finanțează o gamă largă de programe și proiecte care acoperă diverse domenii de activitate cum ar fi: dezvoltarea regională și urbană, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, agricultura și dezvoltarea rurală, politicile în domeniul maritim și al pescuitului,  cercetarea și inovarea precum și  ajutorul umanitar. Este foarte important să știm cum să […]