Programul START 2016

Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului START 2016 se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013. Obiectivul principal al prezentei scheme de minimis îl reprezintă stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii (IMM – […]