Cum să evităm corecţiile financiare utilizând eficient Fondurile Europene

În calitatea de stat membru al Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2007, România trebuie să işi îndeplinească obligaţiile pe care şi le-a asumat prin Tratatul de aderare. Având în vedere acest fapt, legislaţia naţională detaliază şi facilitează aplicarea în practică a legislaţiei Uniunii europene. Supremaţia dreptului comunitar impune ca aceasta să nu poată deroga […]

Prevenirea neregulilor în procedurile de achiziție publică

Noţiunea “aplicare de corecţie financiară” a apărut sub egida Comisiei Europene (Ghidului COCOF nr. 07/0037/03 la data de 29.11.2007). Corecţia financiară reprezintă suma forfetară exprimată procentual şi aplicabilă contractelor de achiziţii publice, sumă declarată ca neeligibilă, în condiţiile în care sunt identificabile nereguli la procedurile de achiziţie publică. În legislaţia românescă aceste prevederi au fost […]