Sustenabilitate – Dezvoltare Durabilă

Pentru a defini termenul de sustenabilitate, termen la care se face referire şi care este tratat întotdeauna în proiectele cu finanţare nerambursabilă, cel mai potrivit este să ne raportăm la definiţia dată în cadrul Conferinței mondiale asupra mediului de la Rio de Janeiro din 1992. În cadrul conferinţei a fost acordată o atenție deosebită acestui […]

Egalitate de gen

La nivelul Uniunii Europene, precum și la nivelul statelor membre, au fost înregistrate progrese în toate domeniile vizate de egalizarea oportunităților și a drepturilor pentru cele două sexe. În continuare, însă, există provocări notabile, multe puncte ce trebuie atinse raportat la nevoile femeilor, interesele, dorințele și așteptările lor. Cadrul juridic existent la nivelul Uniunea Europeană, […]

Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

Începând cu data de 15 iulie 2015, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a deschis, printre altele, Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole prin care se urmărește diversificarea veniturilor persoanelor în mediul rural și stimularea activităților neagricole, respectiv: – Stimularea mediului de afaceri din mediul rural prin creșterea numărului de activități non‐agricole desfășurate […]