Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor inovatoare

În Monitorul Oficial nr. 405 din 9 iunie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 3823/2015 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor inovatoare“ aferentă Programului operaţional Competitivitate (POC). Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea […]

Programul Operaţional Competitivitate (2014-2020) – Acţiunea 2.2.1 – „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.” – Partea II

3. Ce trebuie obținut prin proiect? – Indicatorii de realizare a unui proiect Un proiect poate beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul acestei acţiuni doar dacă la finalul implementării are ca rezultat cel puţin o aplicaţie / un produs / serviciu TIC inovativ realizat şi modul în care produsul va fi integrat/comercializat în sectorul respectiv. […]

Programul Operațional Competitivitate (2014-2020) – Acţiunea 2.2.1 – „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.” – Partea I

Proiectele ce pot fi încadrate în această acțiune se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii sau consorţiilor de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC ca potenţiali beneficiari în cadrul Acţiunii 2.2.1. Solicitantul trebuie să demonstreze/argumenteze gradul de noutate al produselor/serviciilor TIC realizate în cadrul proiectului, în context naţional/internaţional şi […]