Necesitatea unei noi legi a achiziţiilor publice din România

Noua propunere legislativă urmărește reglementarea achiziţiilor publice din România în vederea asigurării transpunerii complete a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 94 din 28.03.2014. Legislația propusă se dorește a […]

Prevenirea Fraudelor în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora – III

Frauda privind sumele percepute pentru forţa de muncă şi serviciile de consultanţă. Legislaţia specifică ne prezintă o descriere a sistemului şi indicatorii de fraudă relevanţi în domeniul serviciilor de consultanţă. Lista este una neexhaustivă şi prezintă sisteme general recunoscute, cum ar fi: 1. Costurile suportate cu forţa de muncă. Costurile cu forţa de muncă sunt […]

Prevenirea Fraudelor în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora – II

Fraude în cadrul contractelor şi achiziţiilor publice. Legislaţia specifică ne prezintă 16 sisteme de fraudare comune împreună cu o descriere a sistemului şi indicatorii de fraudă relevanţi în domeniul contractelor şi achiziţiilor publice. Lista este una neexhaustivă şi prezintă sisteme general recunoscute, sisteme enumerate mai jos: 1. Corupţie – mită şi comisioane ilegale. 2. Nedeclararea […]

Prevenirea Fraudelor în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora – I

Asociaţia Experţilor Autorizaţi în Investigarea Fraudelor (ACFE) utilizează următoarea clasificare a fraudelor: 1. Manipularea intenţionată a declaraţiilor financiare, de exemplu: raportarea incorectă a veniturilor. 2. Orice tip de deturnare de bunuri tangibile sau intangibile: rambursări frauduloase de cheltuieli, etc. 3. Corupţie – mită, manipularea procedurilor de cerere de oferte, nedeclararea conflictelor de interese, deturnarea de […]