Necesitatea unei noi legi a achiziţiilor publice din România

Noua propunere legislativă urmărește reglementarea achiziţiilor publice din România în vederea asigurării transpunerii complete a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 94 din 28.03.2014. Legislația propusă se dorește a […]

Prevenirea Fraudelor în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora – III

Frauda privind sumele percepute pentru forţa de muncă şi serviciile de consultanţă. Legislaţia specifică ne prezintă o descriere a sistemului şi indicatorii de fraudă relevanţi în domeniul serviciilor de consultanţă. Lista este una neexhaustivă şi prezintă sisteme general recunoscute, cum ar fi: 1. Costurile suportate cu forţa de muncă. Costurile cu forţa de muncă sunt […]

Prevenirea Fraudelor în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora – II

Fraude în cadrul contractelor şi achiziţiilor publice. Legislaţia specifică ne prezintă 16 sisteme de fraudare comune împreună cu o descriere a sistemului şi indicatorii de fraudă relevanţi în domeniul contractelor şi achiziţiilor publice. Lista este una neexhaustivă şi prezintă sisteme general recunoscute, sisteme enumerate mai jos: 1. Corupţie – mită şi comisioane ilegale. 2. Nedeclararea […]

Prevenirea Fraudelor în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora – I

Asociaţia Experţilor Autorizaţi în Investigarea Fraudelor (ACFE) utilizează următoarea clasificare a fraudelor: 1. Manipularea intenţionată a declaraţiilor financiare, de exemplu: raportarea incorectă a veniturilor. 2. Orice tip de deturnare de bunuri tangibile sau intangibile: rambursări frauduloase de cheltuieli, etc. 3. Corupţie – mită, manipularea procedurilor de cerere de oferte, nedeclararea conflictelor de interese, deturnarea de […]

Subcontractarea în cadrul contractului de achiziţie publică

O poziţie specială în cadrul procesului de achiziţie publică o au subcontractanţii ofertanţilor participanţi. Aceştia pot fi declaraţi de la momentul depunerii ofertei, cât şi ulterior prin notificarea expresă a autorităţii contractante cu care s-a încheiat contractul de achiziţie. Pentru această variantă din urmă, în acelaşi timp cu depunerea notificării, se vor depune şi datele […]

Sustenabilitate – Dezvoltare Durabilă

Pentru a defini termenul de sustenabilitate, termen la care se face referire şi care este tratat întotdeauna în proiectele cu finanţare nerambursabilă, cel mai potrivit este să ne raportăm la definiţia dată în cadrul Conferinței mondiale asupra mediului de la Rio de Janeiro din 1992. În cadrul conferinţei a fost acordată o atenție deosebită acestui […]

Conflictul de interese – Partea III

Diferența între conflicte de interese și incompatibilităţi Una dintre cele mai des întâlnite și discutate probleme care se manifestă atât în sistemul administrativ, cât şi în spațiul public, este confuzia care se face adesea între cele două noțiuni: conflictul de interese, pe de o parte, și incompatibilităţi, pe de altă parte. Dacă ar fi să […]

Conflictul de interese – Partea II

Evitarea conflictului de interese este pentru un funcționar public un subiect asupra căruia acesta, trebuie întotdeauna să fie bine informat pentru a se situa în afara unei asemenea posibile situații. (Numim “funcţionar public” persoană numită într-o funcţie publică în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.) Evitarea conflictului de interese contribuie la asigurarea, în […]

Conflictul de interese – Partea I

Un oficial public este în conflict de interese atunci când, în virtutea funcției publice pe care o ocupă ia o decizie sau participă la luarea unei decizii cu privire la care are și un interes personal. Conflictul de interese apare atunci când funcționarul public are un interes personal care influențează sau pare să influențeze îndeplinirea […]

Ajutorul experţilor externi cooptați

În procesul de achiziţie din fonduri nerambursabile, autoritatea contractantă are dreptul de a decide desemnarea unor experţi externi cooptați. Aceştia sunt contractaţi ca specialişti externi, pe lângă comisia de evaluare. Experţii cooptaţi pot fi implicaţi în procedura de evaluare, atât de la începutul procesului, cât şi pe parcursul evaluării. În funcţie de complexitatea caietului de […]