SUB‐MĂSURA 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural

SUB‐MĂSURA 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural propune acest sprijin financiar în vederea protejării, prin întreţinere/restaurare/modernizare a obiectivelor din patrimoniu cultural de interes local, așezăminte monahale și așezămintelor culturale. Aceste investiții vor avea un efect pozitiv asupra turismului local și vor stimula mediul de afaceri local. Sprijinirea conservării patrimoniului local are drept scop stimularea […]