INVESTIȚII NEAGRICOLE ÎN RURAL PRIN SM 6.2 ȘI SM 6.4 – PARTEA II

Ca urmare a articolului publicat aici, venim cu completările necesare pentru sM 6.2 și sM 6.4 dedicate investiții neagricole mediului rural. sub Măsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale sM 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale propune un sprijin public nerambursabil sub formă de sumă forfetară în cuantum […]

INVESTIȚII NEAGRICOLE ÎN RURAL PRIN SM 6.2 ȘI SM 6.4 – PARTEA I

AFIR a publicat spre consultare ghidurile solicitantului din rural pentru: sM 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale sM 6.4 Sprijin pentru investiţii în crearea  şi dezvoltarea de activităţi neagricole. Astfel, antreprenorii din toată țara, care își desfășoară activitatea în mediul rural, vor putea obține până la 200.000 de euro prin intermediul sM […]

Programul START 2016

Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului START 2016 se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013. Obiectivul principal al prezentei scheme de minimis îl reprezintă stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii (IMM – […]

SUB‐MĂSURA 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural

SUB‐MĂSURA 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural propune acest sprijin financiar în vederea protejării, prin întreţinere/restaurare/modernizare a obiectivelor din patrimoniu cultural de interes local, așezăminte monahale și așezămintelor culturale. Aceste investiții vor avea un efect pozitiv asupra turismului local și vor stimula mediul de afaceri local. Sprijinirea conservării patrimoniului local are drept scop stimularea […]

6.2 – Înființarea de activități neagricole în zone rurale

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat pentru perioada 14 iulie 2015 – 30 octombrie 2015 prima sesiune de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 6.2 din cadrul PNDR 2014-2020, pentru anul acesta, așa cum precizează și paginadeagricultura.ro. Sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta sub-măsura va contribui la promovarea diversificării activităților către noi […]

Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

Începând cu data de 15 iulie 2015, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a deschis, printre altele, Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole prin care se urmărește diversificarea veniturilor persoanelor în mediul rural și stimularea activităților neagricole, respectiv: – Stimularea mediului de afaceri din mediul rural prin creșterea numărului de activități non‐agricole desfășurate […]

SubMăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole

În cadrul submăsurii 4.1– Investiții în exploatații agricole, vor fi sprijinite investiţiile care sporesc competitivitatea fermelor prin dotarea acestora cu utilaje şi/sau echipamente performante, dar și investiţiile care vizează modernizarea exploataţiilor agricole şi îmbunătăţirea calităţii activelor fixe. Termenul limită de depunere a dosarelor este 30.10.2015. Conform ghidului publicat pe site-ul AFIR, sprijinul acordat prin sub‐măsura […]

Sub-măsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”- PARTEA II

Zilele trecute am publicat prima parte a acestui articol. Inevitabil, revin cu finalul prezentării sub-măsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din cadrul PNDR 2014-2020. Beneficiarii acestei sub-măsurii pot fi persoane fizice, dar și juridice, după cum urmează: – tânărul fermier – “o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii […]

Sub-măsura 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” PARTEA I

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, România a primit aprobarea CE pentru PNDR (Programul Național de Dezvoltare Rurală) 2014-2020, finanțarea din partea Uniunii Europene fiind de 8,128 mld. Euro, așa cum apare pe paginadeagricultura.ro. Așa cum am mai spus și în articolul Tânăr fermier- a fi sau a nu fi, prin sub-măsura 6.1 „Sprijin pentru […]

Tânăr fermier – a fi sau a nu fi

Având în vedere declarațiile d-lui. George Turtoi – secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, referitor la deschiderea tuturor măsurilor din noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 până la jumătatea lunii iunie și ținând cont de faptul că pe 25 martie 2015 au fost deschise subMăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, subMăsura 6.1 „Sprijin […]