Ajutorul experţilor externi cooptați

În procesul de achiziţie din fonduri nerambursabile, autoritatea contractantă are dreptul de a decide desemnarea unor experţi externi cooptați. Aceştia sunt contractaţi ca specialişti externi, pe lângă comisia de evaluare.

Experţii cooptaţi pot fi implicaţi în procedura de evaluare, atât de la începutul procesului, cât şi pe parcursul evaluării. În funcţie de complexitatea caietului de sarcini, o autoritate contractantă, care nu are specialişti în acel domeniu, îşi poate da seama de la bun început că este necesară o expertiză. Totodată, pe parcursul procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate constata necesitatea unei expertize pentru evitarea unei evaluări arbitrare, moment în care preşedintele comisiei solicită reprezentantului legal cooptarea unor experţi în domeniul respectiv.

În decizia de desemnare a experţilor cooptaţi trebuie să se precizeze atribuţiile şi responsabilităţile specifice, cât şi justificarea necesităţii participării acestor experţi la procesul de evaluare.

Printre atribuţiile şi responsabilităţile experţilor externi cooptaţi, enumerăm:
– verificarea şi evaluarea ofertelor tehnice, în corespondeţă cu cerinţele caietului de sarcini;
– analiza situaţiei financiare a ofertanţilor, respectiv analiza financiară a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse;
– analiza efectelor de natura juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant.

Cu toate acestea, experţii cooptaţi nu au drept de vot, însă au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra cărora, pe baza expertizei pe care o deţin, îşi exprimă un punct de vedere.

Raportul de specialitate este destinat să faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a ofertelor şi de stabilire a ofertei/ofertelor câştigătoare, se ataşează la raportul de atribuire şi devine parte a dosarului achiziţiei publice. Totodată, trebuie să se reţină faptul că un raport de specialitate nu absolvă comisia de evaluare de răspundere şi că reprezintă un punct de vedere de care poate sau nu să ţină cont.

Membrii comisiei de evaluare, dar şi experții cooptaţi, au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor examinate şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către ofertanţi, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

Astfel, pentru îndeplinirea scriptică a acestei confidenţialităţi, se semnează declarația de confidenţialitate şi imparţialitate, prin care aceștia:
– se angajează să păstreze confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către ofertanţi;
– confirmă că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de interese.

Din punct de vedere tehnic, ajutorul experţilor externi cooptați se acordă având în vedere specilitatea pentru care au fost contractaţi,. Cu toate acestea, răspunderea atribuirii rămâne în sarcina autorităţii contractante.

Livia CAMCIUC, trainer

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.