SUB‐MĂSURA 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural

SUB‐MĂSURA 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural propune acest sprijin financiar în vederea protejării, prin întreţinere/restaurare/modernizare a obiectivelor din patrimoniu cultural de interes local, așezăminte monahale și așezămintelor culturale. Aceste investiții vor avea un efect pozitiv asupra turismului local și vor stimula mediul de afaceri local. Sprijinirea conservării patrimoniului local are drept scop stimularea […]

Cum să evităm corecţiile financiare utilizând eficient Fondurile Europene

În calitatea de stat membru al Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2007, România trebuie să işi îndeplinească obligaţiile pe care şi le-a asumat prin Tratatul de aderare. Având în vedere acest fapt, legislaţia naţională detaliază şi facilitează aplicarea în practică a legislaţiei Uniunii europene. Supremaţia dreptului comunitar impune ca aceasta să nu poată deroga […]

Necesitatea unei noi legi a achiziţiilor publice din România

Noua propunere legislativă urmărește reglementarea achiziţiilor publice din România în vederea asigurării transpunerii complete a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 94 din 28.03.2014. Legislația propusă se dorește a […]

Prevenirea Fraudelor în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora – III

Frauda privind sumele percepute pentru forţa de muncă şi serviciile de consultanţă. Legislaţia specifică ne prezintă o descriere a sistemului şi indicatorii de fraudă relevanţi în domeniul serviciilor de consultanţă. Lista este una neexhaustivă şi prezintă sisteme general recunoscute, cum ar fi: 1. Costurile suportate cu forţa de muncă. Costurile cu forţa de muncă sunt […]

Prevenirea Fraudelor în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora – II

Fraude în cadrul contractelor şi achiziţiilor publice. Legislaţia specifică ne prezintă 16 sisteme de fraudare comune împreună cu o descriere a sistemului şi indicatorii de fraudă relevanţi în domeniul contractelor şi achiziţiilor publice. Lista este una neexhaustivă şi prezintă sisteme general recunoscute, sisteme enumerate mai jos: 1. Corupţie – mită şi comisioane ilegale. 2. Nedeclararea […]

Prevenirea Fraudelor în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora – I

Asociaţia Experţilor Autorizaţi în Investigarea Fraudelor (ACFE) utilizează următoarea clasificare a fraudelor: 1. Manipularea intenţionată a declaraţiilor financiare, de exemplu: raportarea incorectă a veniturilor. 2. Orice tip de deturnare de bunuri tangibile sau intangibile: rambursări frauduloase de cheltuieli, etc. 3. Corupţie – mită, manipularea procedurilor de cerere de oferte, nedeclararea conflictelor de interese, deturnarea de […]

6.2 – Înființarea de activități neagricole în zone rurale

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat pentru perioada 14 iulie 2015 – 30 octombrie 2015 prima sesiune de depunere a cererilor de finanțare pentru submăsura 6.2 din cadrul PNDR 2014-2020, pentru anul acesta, așa cum precizează și paginadeagricultura.ro. Sprijinul financiar nerambursabil acordat prin aceasta sub-măsura va contribui la promovarea diversificării activităților către noi […]

Subcontractarea în cadrul contractului de achiziţie publică

O poziţie specială în cadrul procesului de achiziţie publică o au subcontractanţii ofertanţilor participanţi. Aceştia pot fi declaraţi de la momentul depunerii ofertei, cât şi ulterior prin notificarea expresă a autorităţii contractante cu care s-a încheiat contractul de achiziţie. Pentru această variantă din urmă, în acelaşi timp cu depunerea notificării, se vor depune şi datele […]

Sustenabilitate – Dezvoltare Durabilă

Pentru a defini termenul de sustenabilitate, termen la care se face referire şi care este tratat întotdeauna în proiectele cu finanţare nerambursabilă, cel mai potrivit este să ne raportăm la definiţia dată în cadrul Conferinței mondiale asupra mediului de la Rio de Janeiro din 1992. În cadrul conferinţei a fost acordată o atenție deosebită acestui […]

Egalitate de gen

La nivelul Uniunii Europene, precum și la nivelul statelor membre, au fost înregistrate progrese în toate domeniile vizate de egalizarea oportunităților și a drepturilor pentru cele două sexe. În continuare, însă, există provocări notabile, multe puncte ce trebuie atinse raportat la nevoile femeilor, interesele, dorințele și așteptările lor. Cadrul juridic existent la nivelul Uniunea Europeană, […]