EVALUAREA UNUI PROIECT – partea II

V. CRITERII CE ȚIN DE CAPACITATEA OPERAȚIONALĂ A SOLICITANTULUI 1. Calitatea planului de afaceri se reflectă în: a. fundamentarea cât mai bună a costurilor investiției (minim 3 oferte de preț pentru toate bunurile și serviciile bugetate în proiect); b. proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste și fundamentate pe date corecte, analiza pieței demonstrând […]

EVALUAREA UNUI PROIECT – partea I

Din perspectiva aplicantului, în vederea obținerii unui punctaj bun în procesul de evaluare a proiectului care să asigure obținerea finanțării, grila de evaluare cuprinde: I. CRITERII CE ȚIN DE ACTIVITATEA ANTERIOARĂ DEPUNERII CERERII DE FINANȚARE Caracteristic acestor criterii este faptul că punctajul obținut nu poate fi influențat doar din scrierea cererii de finanțare, deoarece punctajul […]

Proiecte cu finanțare europeană – dreptul de a stabili creanță bugetară de recuperat

Activitatea de prevenire, de constatare a neregulilor și de stabilire și de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din neregulile apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora sunt reglementate prin OUG nr. 66/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și Beneficiarii sunt obligați, […]

Programul START 2016

Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului START 2016 se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013. Obiectivul principal al prezentei scheme de minimis îl reprezintă stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii (IMM – […]

Relevanța unui proiect – element important pentru obținerea finanțării

Strategia de dezvoltare a unei regiuni are la baza definirea viziunii de dezvoltare, definirea obiectivului strategic global, analiza aprofundată a situației curente pe baza analizei socio-economice și a analizei SWOT, precum și analiza contextului național și european. În cadrul unei strategii de dezvoltare regională se identifică prioritățile de dezvoltare, se stabiliesc obiectivele specifice și domeniile […]

Obiectivele proiectului – responsabilitatea beneficiarului în etapa post implementare

Uniunea Europeană finanțează o gamă largă de programe și proiecte care acoperă diverse domenii de activitate cum ar fi: dezvoltarea regională și urbană, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, agricultura și dezvoltarea rurală, politicile în domeniul maritim și al pescuitului,  cercetarea și inovarea precum și  ajutorul umanitar. Este foarte important să știm cum să […]