EVALUAREA UNUI PROIECT – partea I

Din perspectiva aplicantului, în vederea obținerii unui punctaj bun în procesul de evaluare a proiectului care să asigure obținerea finanțării, grila de evaluare cuprinde:

I. CRITERII CE ȚIN DE ACTIVITATEA ANTERIOARĂ DEPUNERII CERERII DE FINANȚARE

Caracteristic acestor criterii este faptul că punctajul obținut nu poate fi influențat doar din scrierea cererii de finanțare, deoarece punctajul obținut în urma evaluării, în această etapă, se raporteaza strict la datele financiare din anii fiscali anteriori.

ETAPA 1 – ELIGIBILITATEA APLICANTULUI
Pentru apelul avut în vedere, în cadrul acestei etape se verifică eligibilitatea aplicantului sub următoarele aspecte:
1. are sediul social în mediul urban (excepție fac orașele din județele Tulcea, Ilfov și Bucureștiul), iar investiția se va implementa tot în mediul urban (sediu social sau punct de lucru)
2. este încadrat ca microîntreprindere în cel puțin 2 din ultimii 3 ani de activitate (2013, 2014, 2015).
Condițiile pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi microintreprindere sunt:
a. cifra de afaceri trebuie să fie mai mică de 2.000.000 euro, echivalent în lei;
b. numărul mediu de angajați să fie de max. 9 persoane.
3. a înregistrat profit în ultimul an fiscal înainte de depunerea cererii de finanțare (31.12.2016).
4. Are cel puțin 1 angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare (extras REVISAL).

Dacă solicitantul se califică în urma evaluării din etapa I, se trece la verificarea efectivă a proiectului.

ETAPA 2 – EVALUAREA FINANCIARĂ A SOLICITANTULUI

Evaluarea financiară se bazează pe datele financiare ale aplicantului din ultimii 3 ani fiscali.
1. Indicatori:
a. Rata solvabilității generale a microintreprinderii;
b. Rata rentabilității financiare a microintreprinderii;
c. Raportul dintre cuantumul finanțării nerambursabile solicitate și cifra de afaceri înregistrată în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (cifra de afaceri la 31.12.2015);
2. Investiții anterioare:
a. Solicitantul a mai realizat investiții din fonduri proprii în active corporale/necorporale mai mari de 15.000 euro în ultimii 3 ani fiscali anterior depunerii cererii de finanțare (2013, 2014, 2015);
b. Solicitantul a mai beneficiat de finanțări din fonduri publice în ultimii 3 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finațare, precum și în anul depunerii acesteia (2013, 2014, 2015, 2016).

II. CRITERII CE ȚIN DE DOMENIUL DE INVESTIȚIE VIZAT

1. Codul CAEN corespunzător investiției de bază
În cadrul acestei sesiuni de proiecte se finanțează doar codurile CAEN incluse în anexa 2 a Ghidului solicitantului. Trebuie precizat faptul că investiția de bază poate viza un singur cod CAEN, cod ce nu este obligatoriu să fie domeniul principal de activitate al societății. Pe lângă investiția de bază, sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli: construirea/renovarea locului în care se realizează implementarea proiectului și dotarea/utilarea cu active corporale (mobilier, tehnică de calcul, etc.) și active necorporale (software) în vederea unei mai bune desfășurări a activității societății.
În funcție de codul CAEN eligibil vizat, punctajul obținut poate varia între 5 și 16 puncte. În vederea maximizării punctajului la acest subpunct, solicitantul se poate orienta către un domeniu de activitate cu punctaj cât mai mare.
2. Locul de implementare a proiectului
Proiectul poate fi implementat atât la sediul social al solicitantului, cât și la un punct de lucru existent sau care se va înființa în urma implementării proiectului. Pentru obținerea unui punctaj cât mai mare, investiția se poate amplasa (criteriul 5):
a. într-o stațiune balneară, climatică sau balneoclimaterică (2 puncte);
b. într-o stațiune turistică (1 punct);
c. în municipiu resedință de județ (1 punct).

III. CRITERII CE ȚIN DE INVESTIȚIA DE BAZĂ

Caracterul inovativ al investiției. Pentru a obține un punctaj bun la acest subcriteriu, trebuie ca investiția de bază să fie inovativă, adică din implementarea proiectului rezultă un produs sau serviciu nou sau semnificativ îmbunătățit, un proces nou sau semnificativ îmbunătățit, o metoda noua de marketing sau organizațională în practicile de afaceri, în organizarea locului de munca sau în relațiile externe.
Inovarea (diversificarea) de produs/serviciu reprezintă introducerea unui produs/serviciu nou sau semnificativ îmbunătățit ca urmare a implementării investiției.
Implementarea unei metode noi sau semnificativ îmbunătățite de producție sau livrare ar duce la scăderea costurilor unitare, îmbunătățirea calității produselelor/serviciilor furnizate.

IV. CRITERII CE ȚIN DE CAPACITATEA FINANCIARĂ A SOLICITANTULUI

Contribuția proprie minima obligatorie a solicitantului la cheltuielile eligibile ale proiectului este de 10%. Pentru acest cuantum punctajul este 0 (zero). Pentru fiecare punct procentual de cofinanțare se primește câte 1 punct până la max. 10 puncte. Astfel, spre exemplu, pentru o cofinanțare a proiectului cu 15% se obțin 5 puncte, iar pentru o cofinanțare a proiectului cu 20% sau mai mult se obțin 10 puncte.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.