Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor inovatoare

În Monitorul Oficial nr. 405 din 9 iunie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 3823/2015 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor inovatoare“ aferentă Programului operaţional Competitivitate (POC). Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013.

Obiectivul Schemei de minimis
Această schemă are ca obiectiv sprijinirea creării SPIN-OFF-urilor inovatoare şi dezvoltării START-UP-urilor inovatoare pe baza transferului rezultatelor cercetării-dezvoltării obţinute în universităţi sau institute, în vederea realizării de produse şi servicii noi ori semnificativ îmbunătăţite. Întreprinderile asistate vor fi atent selecţionate, pe baza unei analize riguroase a planurilor lor de afaceri. Solicitanţii trebuie să demonstreze că au dreptul să utilizeze un rezultat obţinut din activitatea de cercetare.

SPIN-OFF
Este o întreprindere care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizaţii publice de cercetare sau al unei universităţi.

START-UP
În contextul acestei scheme, este o întreprindere înfiinţată de maximum 3 ani, care implementează un rezultat de cercetare.

Activităţile eligibile
În cadrul prezentei scheme sunt eligibile următoarele activităţi:
o dezvoltarea unui SPIN-OFF independent (înfiinţarea şi înregistrarea SPIN-OFF-urilor);
o activităţi de cercetare-dezvoltare;
o achiziţia de servicii de cercetare-dezvoltare, servicii de consultanţă pentru inovare şi servicii- suport pentru inovare;
o achiziţia de active necorporale, utilaje, instalaţii şi echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv;
o activităţi necesare pentru dezvoltarea produsului (bun sau serviciu), a procesului de producţie a acestuia.

Ajutorul de minimis va reprezenta maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului. Restul de minimum 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului vor fi susţinute din fondurile proprii ale beneficiarului.

Mult succes !

Codrina Andrioaiei – trainer

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.