Conflictul de interese – Partea III

Diferența între conflicte de interese și incompatibilităţi

Una dintre cele mai des întâlnite și discutate probleme care se manifestă atât în sistemul administrativ, cât şi în spațiul public, este confuzia care se face adesea între cele două noțiuni: conflictul de interese, pe de o parte, și incompatibilităţi, pe de altă parte.

Dacă ar fi să încercăm o explicație succintă am spune că, pentru existența unui conflict de interese persoanele publice trebuie să ia o decizie care să influențeze un interes personal – patromonial sau de altă natură, iar pentru a se afla într-o situație de incompatibilitate un oficial public nu trebuie să ia nicio decizie, este suficient simplul fapt că ocupă în același timp două sau mai multe funcții al căror cumul este interzis de lege.

Exemplu de conflict de interese
Primarul A din orașul X semnează un contract cu firma soţiei sale.
Un alt exemplu este organizarea unei licitaţii de către Consiliul Judeţean X la care participă și câștigă firma fratelui președintelui consiliului.

Exemplu de incompatibilitate
Viceprimarul X deţine în același timp și funcţia de membru al consiliului de
administraţie al unei regii autonome de interes local sau a unei societăţi comerciale
aflate în subordinea de consiliul local.

Ca urmare putem afirma că Incompatibilitățile reflectă acele situații în care un oficial public ocupă mai multe funcții în același timp, deși acest cumul de funcții este interzis de lege.

Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică, precum
şi cu funcţiile de demnitate publică (articolul 94 din Legea 161/2003).
Incompatibilitatea la funcţionarii publici se manifestă prin faptul că nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate (art. 94,alineatul 2):
a. în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice
b. în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul
public este suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii
sale
c. în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop
lucrativ din sectorul public
d. în calitate de membru al unui grup de interes economic

Față de aceste situații există și excepții, această stare neaplicându-se pentru cazurile prevăzute de literele a) şi c) dacă:
– este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activităţile desfăşurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condiţiile rezultate din actele normative în vigoare;
– este desemnat printr-un act administrativ, emis în condiţiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;
– exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituţie publică, în condiţiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.

De asemenea nu se află în situaţie de incompatibilitate, funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte dintr-o echipa de proiect finanţat din fonduri nerambursabile postaderare precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă.

Codrina Andrioaiei, trainer

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.