Egalitate de gen

La nivelul Uniunii Europene, precum și la nivelul statelor membre, au fost înregistrate progrese în toate domeniile vizate de egalizarea oportunităților și a drepturilor pentru cele două sexe.
În continuare, însă, există provocări notabile, multe puncte ce trebuie atinse raportat la nevoile femeilor, interesele, dorințele și așteptările lor. Cadrul juridic existent la nivelul Uniunea Europeană, dar și de la nivelul fiecărui stat membru, are ca scop revizuirea modelului tradițional de egalitate care vizează doar egalitatea pe piața forței de muncă.

Un rol esențial în reducerea decalajului între egalitatea la nivelul legii și o egalitate efectivă îl au autoritățile publice care pun în aplicare politicile publice orientate spre scăderea, până la eliminare, a discriminării și garantarea egalității.

Statele membre și Comisia iau măsurile adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Cel mai important instrument juridic pentru drepturile sociale şi economice garantate de Consiliul Europei, Carta Socială Europeană (Revizuită) consolidează egalitatea dintre femei şi bărbaţi, arătând că “în vederea exercitării efective a dreptului la egalitate de şanse şi de tratament în materie de angajare şi de profesie fără discriminare în funcţie de sex, părţile se angajează să recunoască acest drept şi să ia măsurile adecvate pentru a asigura şi a promova aplicarea sa” în ceea ce priveşte accesul la angajare, protecţia împotriva concedierii, şi reintegrarea profesională, orientare şi formare profesională, recalificarea şi readaptarea profesională, condiţiile de angajare şi de muncă, inclusiv salarizarea, evoluţia carierei, inclusiv promovarea. Dreptul la egalitate de şanse este un drept fundamental şi în cadrul Uniunii Europene, în acest sens fiind luate toate măsurile necesare pentru combaterea discriminării şi promovarea egalităţii între femei si bărbaţi.

Egalitatea de gen trebuie să constituie un obiectiv central al oricărei societăţi democratice care doreşte să creeze drepturi cetăţeneşti depline şi egale pentru toţi şi este intrinsec legată de dezvoltarea durabilă a acesteia, fiind vitală pentru punerea în practică a drepturilor omului.

Obiectivul politicilor publice care promovează și au ca scop egalitatea de gen, este crearea unei societăţi în care atât femeile cât şi bărbaţii pot avea aceleaşi oportunităţi, drepturi şi obligaţii în toate sferele vieţii.

Există egalitate între femei şi bărbaţi atunci când ambele sexe pot avea oportunităţi egale în ceea ce priveşte independenţa financiară prin muncă şi prin întemeierea propriei afaceri; să se bucure de acces egal la educaţie şi de oportunitatea de a-şi dezvolta deprinderile şi talentele; să împartă responsabilitatea pentru casă şi copii şi să fie liberi de orice fel de constrângeri, intimidări şi acte de violenţă referitoare la gen atât în familie cât şi la locul de muncă.

Livia CAMCIUC, trainer

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.