EVALUAREA UNUI PROIECT – partea II

V. CRITERII CE ȚIN DE CAPACITATEA OPERAȚIONALĂ A SOLICITANTULUI

1. Calitatea planului de afaceri se reflectă în:
a. fundamentarea cât mai bună a costurilor investiției (minim 3 oferte de preț pentru toate bunurile și serviciile bugetate în proiect);
b. proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste și fundamentate pe date corecte, analiza pieței demonstrând existența cererii pentru produsele/serviciile oferite;
c. strategia de marketing este realizabilă în condițiile resurselor disponibile;
d. planul de afaceri este elaborat conform cerințelor minime.
2. Rata internă de rentabilitate a investiției trebuie să fie max. 5%.
3. Fluxul de numerar net cumulat trebuie să fie pozitiv pe toată durata de analiză a investiției.
2. Numărul de locuri de muncă nou create în urma implementării proiectului.
a. pentru 1-2 angajați se obțin 3 puncte.
b. pentru 3-4 angajați se obțin 7 puncte.
c. peste 5 angajați se obțin 10 puncte.

VI. CRITERII CE ȚIN DE RESPECTAREA PRINCIPIILOR PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ, EGALITATEA DE ȘANSE, DE GEN ȘI NEDISCRIMINAREA

1. Investiția trebuie să includă măsuri de îmbunatățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice:
a. utilizarea surselor regenerabile de energie;
b. retehnologizarea/achiziționarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv iluminat), optimizarea funcționării instalațiilor și a fluxurilor tehnologice;
c. minimizarea la sursă a deșeurilor generate și creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor
2. Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament:
a. adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități;
b. angajarea de persoane din categorii defavorizate:
– nu a avut un loc de muncă remunerat stabil în ultimile 6 luni;
– are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani;
– nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională sau se află în primii 2 ani de la absolvirea unui ciclu de învățământ cu frecvența și nu a avut încă niciun loc de muncă stabil remunerat;
– are vârsta de peste 50 de ani;
– trăiește singur, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane;
– lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul repartizării posturilor între bărbați și femei este cel puțin cu 25% mai mare decât media națională a dezechilibrului repartizării posturilor între bărbați și femei în toate sectoarele economice în statul membru respectiv și aparține sexului subreprezentat;
– este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru și are nevoie să își dezvolte competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă pentru a-și spori șansele de a obține un loc de muncă stabil;
– nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 12 luni și aparține uneia din categoriile mai sus menționate;
– este recunoscută ca lucrător cu handicap conform legislației naționale;
– prezintă o incapacitate fizică, mentală, intelectuala sau senzorială de durată care, în interacțiune cu diferite bariere, poate impiedica participarea sa deplină și efectivă într-un mediu de lucru, în condiții de egalitate cu alți lucrători.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.