Fonduri Europene – Sursa de finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii sanitare

Viziunea strategică pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020 are la bază nevoi de dezvoltare, identificate și prioritizate ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului actual de dezvoltare socio-economică a regiunilor României, dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale fiind o prioritate pentru următoarea perioadă de finanțare.
În ceea ce privește starea de sănătate a populației o importantă deficienţă o reprezintă serviciile de sănătate desfășurate în condiții infrastructurale deficitare și neadaptate nevoilor beneficiarilor.
Dacă în 2010 se înregistrau 428 de spitale în proprietate publică, actualmente, numărul acestora a ajuns la 360, dintre care 91,6% sunt localizate în mediul urban.
Pe lângă distribuţia inechitabilă, în cazul multora dintre spitalele din proprietatea publică se înregistrează o acută nevoie de echipamente moderne, cu ajutorul cărora pot fi tratate afecţiunile complexe de care suferă populaţia de la nivel urban, dar, mai ales, cea de la nivel rural pentru care accesibilitatea la servicii medicale spitaliceşti de urgenţă (şi nu numai) reprezintă o problemă, ceea ce relevă nevoia finanţării echipamentelor spitalelor, cu precădere a spitalelor judeţene de urgenţă.
O importanta sursă de finanțare pentru spitalele din proprietatea publică, pe care acestea o pot folosi pentru a rezolva multe din problemele cu care se confruntă, o constituie fondurile nerambursabile.
În vechea perioadă de finanțare nu au putut fi decontate sau au fost declarate ca fiind neeligibile sume importante de bani, fapt ce a condus la diminuarea bugetelor aprobate inițial pentru proiectele cu finanțare europeană, proiecte ce aveau ca scop reabilitarea, modernizare sau dotarea spitalelor. Aceste diminuări ale bugetelor aprobate pentru implementarea proiectelor au fost ca urmare a aplicării de corecții financiare pentru neregulile constatate în cazul procedurilor de achiziții publice derulate în cadrul proiectelor.
În aceste condiții, prevenirea situațiilor care pot conduce la producerea unor nereguli ce au ca urmare stabilirea corecțiilor financiare trebuie să fie o prioritate pentru beneficiarii proiectelor cu finanțare nerambursabilă.
Achizițiile publice reprezintă un domeniu sensibil din punct de vedere al greșelilor în utilizarea fondurilor europene, constituind așadar și cea mai importantă cauza a constatării neeligibilității cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană.
Autoritatea de Management verifică procedurile de achiziții publice derulate în cadrul proiectelor finanțate cu fonduri europene și, în situația constatării unei/unor nereguli, emite Note de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare, note care constituie titlu de creanță. Acest titlu de creanță poate fi contestat pe cale administrativă și ulterior în instanță. Trebuie însă precizat că practica instanțelor de judecată în materie de corecții financiare este cel puțin neunitară, aceasta fiind una dintre criticile la adresa instanțelor de judecată care se regăsește în rapoartele Comisiei Europene.
Prevenția trebuie să constituie o prioritate pentru tot cei care au semnat un contract de finanțare cu o Autoritate de Management, deoarece fiecare încălcare a prevederilor legale naționale sau comunitare în materia achizițiilor publice atrage o diminuare a sumelor care vor putea fi decontate în cadrul contractului de finanțare.

Ca urmare, o bună pregătire a personalului din cadrul compartimentelor pentru achiziții publice constituie o garanție a scăderii riscului de producere a neregulilor, ceea ce conduce în final la reducerea riscului aplicării corecțiilor financiare pentru procedurile de achiziții publice derulate în cadrul contractelor cu finanțare europeană, respectiv a cheltuielilor neeligibile.

Codrina Andrioaiei, trainer – expert achiziții publice.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.