Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

Începând cu data de 15 iulie 2015, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a deschis, printre altele, Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole prin care se urmărește diversificarea veniturilor persoanelor în mediul rural și stimularea activităților neagricole, respectiv:
– Stimularea mediului de afaceri din mediul rural prin creșterea numărului de activități non‐agricole desfășurate în zonele rurale sau prin dezvoltarea activităților non‐agricole deja existente;
– Crearea de noi locuri de muncă și creșterea veniturilor populației rurale;
– Micșorarea decalajului economic dintre mediul rural și cel urban ca rezultat a diversificării activităților economice ale fermierilor prin desfășurarea de activități non‐agricole în scopul creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale.

Beneficiarii eligibili pentru a obținerea ajutorului financiar nerambursabil prin această măsură a PNDR sunt:
– micro‐intreprinderi și intreprinderi non‐agricole mici, existente sau nou‐înființate (start‐ups) din spațiul rural;
– fermieri/membrii unor gospodarii agricole (minim autorizați ca PFA) care doresc să își diversifice activitatea agricolă de baza prin dezvoltarea unei activități non‐agricole în cadrul intreprinderii deja existente, în zona rurală.

De reținut faptul că persoanele fizice neautorizate NU sunt eligibile, iar solicitanții eligibili trebuie să fie:
– microintreprindere (maximum 9 angajați și o cifră de afaceri anuală netă/active totale de până la 2 milioane euro, echivalent in lei);
– intreprindere mică (între 10 și 49 de salariați și o cifră de afaceri anuală netă/active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei).

Dintre domeniile de activitate eligibile pe Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole, menționăm:
– Investiții în producerea și comercializarea produselor neagricole:
– Fabricarea produselor textile, articole de marochinarie, de hârtie sau carton;
– Activități de prelucrare a produselor lemnoase
– Fabricarea de constructii metalice, de mașini, de utilaje, produse electrice, electronice, etc.
– Investiții în activități meșteșugărești: activități de artizanat, tradiționale neagricole (olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului).
– Investiții în furnizarea de servicii: medicale, sociale sau sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit, servicii în tehnologia informației și servicii informatice, servicii tehnice, administrative, etc.
– Investiții în producția de combustibil din biomasa în vederea comercializării (fabricarea de peleti si brichete).
– Investiții în unitățile de primire turistică de tip agroturistic și investiții în activități de agrement.

Este important de reținut că unitățile de primire turistică de tip agroturistic trebuie să respecte prevederile Ordinului nr. 65/2013 privind normele de clasificare prevăzute în legislația națională în vigoare:
– suprafața tereului, respectiv suprafața construită împreună cu suprafața terenului din jurul construcției, să aibă minim 1.000 mp;
– unitatea de primire turistică de tip agroturistic poate să aibă max. 8 camere pentru oaspeți;
– nivelul de confort și calitate propuse să atinga standardul de calitate de minimum o margaretă;
– introducerea unității de primire turistică de tip agroturistic în circuitul turistic;
– obținerea autorizațiilor necesare înainte de ultima tranșă de plată.

Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole prevede următoarele cheltuieli eligibile:
– construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
– achiziționarea și instalarea, inclusiv în leasing, de utilaje, instalații și echipamente noi;
– investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Dintre condițiile în care se acordă finanțarea nerambursabilă în cadrul Măsurii 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole, amintim:
– Activitatea micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici, din spațiul rural va fi desfășurată în spațiul rural;
– Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției;
– Locurile de muncă cu normă întreagă pentru noii angajați;
– Solicitantul să demonstreze viabilitatea economică a investiției;
– Intreprinderea să nu fie în intreprindere aflată în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare.

Ajutorul financiar public nerambursabil prin Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, se acordă pentru o perioada de maxim trei ani și nu va depasi 200.000 euro/beneficiar.

Acest ajutor se poate majora până la 90%, dacă:
– Solicitantul desfășoară activități de producție, servicii medicale/sanitar‐veterinare sau agro‐turism;
– Fermierii își diversifică activitatea agricolă, de bază, prin dezvoltarea unor activități non‐agricole.

Durata de implementare a proiectului este de maxim 3 ani, în cazul în care proiectul prevede investiții cu construcții, sau maxim 2 ani, pentru proiectele de investitii care includ achiziții de bunuri/utilaje, instalații, echipamente și dotări, mijloace de transport specializate.

Octavian EPURE, trainer

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

About the author: admin

Has one comment to “Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”

You can leave a reply or Trackback this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published.