Prevenirea Fraudelor în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora – II

Fraude în cadrul contractelor şi achiziţiilor publice.

Legislaţia specifică ne prezintă 16 sisteme de fraudare comune împreună cu o descriere a sistemului şi indicatorii de fraudă relevanţi în domeniul contractelor şi achiziţiilor publice.
Lista este una neexhaustivă şi prezintă sisteme general recunoscute, sisteme enumerate mai jos:
1. Corupţie – mită şi comisioane ilegale.
2. Nedeclararea conflictelor de interese.
3. Practici de cooperare secretă.
4. Oferte discrepante.
5. Manipularea specificaţiilor.
6. Divulgarea datelor referitoare la licitaţii.
7. Manipularea ofertelor.
8. Atribuiri nejustificate unui singue ofertant.
9. Fragmentarea achiziţiilor.
10. Combinarea contractelor.
11. Stabilirea incorectă a costurilor.
12. Manipularea preţurilor.
13. Neîndeplinirea specificaţiilor contractului.
14. Facturi false, duble sau cu preţuri excesive.
15. Furnizori de servicii fictive.
16. Substituţia produsului.

Fiecare dintre aceste sisteme este prezentat în cadrul legislaţiei specifice împreună cu o scurtă descriere a sistemului precum şi cu indicatorii de fraudă relevanţi în domeniul contractelor şi achiziţiilor publice.
Aceşti indicatori de fraudă trebuie avuţi în vedere, în baza principiului bunelor practici, în scopul identificării privind o posibilă fraudă.
Beneficiarii fondurilor nerambursabile trebuie să ştie că, în toate situaţiile în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene identifică în activitatea lor curentă, indicii privind o posibilă fraudă sau tentativă de fraudă, acestea au obligaţia de a sesiza de îndată Departamentul pentru Lupta Antifraudă.
Pe toata perioada de derulare a unui proiect cu finanţare nerambursabilă, un rol important revine managerului de proiect care printr-o gestiune a riscurilor, poate preveni apariţia unor astfel de situaţii nedorite şi sancţionate de lege.

Codrina Andrioaiei, trainer

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.