Prevenirea neregulilor în procedurile de achiziție publică

Noţiunea “aplicare de corecţie financiară” a apărut sub egida Comisiei Europene (Ghidului COCOF nr. 07/0037/03 la data de 29.11.2007).
Corecţia financiară reprezintă suma forfetară exprimată procentual şi aplicabilă contractelor de achiziţii publice, sumă declarată ca neeligibilă, în condiţiile în care sunt identificabile nereguli la procedurile de achiziţie publică.
În legislaţia românescă aceste prevederi au fost introduse prin adoptarea OUG nr. 66/2011, în virtutea alinierii legislaţiei naţionale la legislaţia comunitară secundară.

Până în prezent nu există informații centralizate elaborate de o instituţie publică cu privire la valoarea totală a corecțiilor financiare aplicate în România. Există însă anumite estimări care apreciază valoarea acestor corecții situându-se undeva în jurul la 1 miliard de euro.
Corecțiile financiare sunt aplicate de autoritățile de management ca urmare fie a desfășurării activității proprii de verificare a procedurilor de achiziții publice din cadrul contractelor de finanțare fie în mod direct de Comisia Europeană, respectiv de alte structuri abilitate, în urma auditurilor efectuate.
Numai pentru anul 2012, rata corecțiilor financiare ar fi putut ajunge la suma de 500 de milioane de euro pentru proiectele în curs de implementare, dar România prin instituțiile sale a aplicat corecții financiare înainte de a solicita sumele pentru a fi rambursate de la Comisia Europeană.
În aceste condiții, creșterea capacității administrative şi profesionale a celor implicați în sistemul public românesc de achiziții publice, reprezintă o necesitate și o prioritate pentru cei implicați în conducerea autorităților responsabile.
De asemenea, prevenirea situațiilor care pot conduce la producerea unor nereguli ce au ca efect stabilirea de corecții financiare trebuie să se constituie într-o activitate prioritară la nivelul beneficiarilor proiectelor cu finanțare nerambursabilă.
Achizițiile publice reprezintă un domeniu sensibil din punct de vedere al greșelilor efectuate în utilizarea fondurilor europene, constituind așadar una din cele mai importante cauze a constatării neeligibilității cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană.
Autoritatea de Management verifică procedurile de achiziții publice derulate în cadrul proiectelor finanțate cu fonduri europene iar, în situația constatării unei/unor nereguli, emite Note de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare, documente prin care se constituie titluri de creanță. Aceste titluri de creanță pot fi contestate pe cale administrativă și ulterior în instanță. Trebuie însă precizat că practica instanțelor de judecată în materie de corecții financiare este la acest moment neunitară, aceasta fiind una dintre criticile exprimate la adresa instanțelor de judecată, aspect care se regăsește în rapoartele Comisiei Europene.

Prevenția trebuie să constituie o prioritate pentru toţi cei care au semnat un contract de finanțare cu o Autoritate de Management, deoarece fiecare încălcare a prevederilor legale naționale sau comunitare în materia achizițiilor publice poate atrage o diminuare substanţială a sumelor care vor fi decontate în cadrul contractului de finanțare respectiv.
Această diminuare se stabilește de către Autoritatea de Management potrivit reglementărilor legale în vigoare, entitate care va impune o reducere a contractului/contractelor de achiziții publice derulate în cadrul proiectului finanțat cu fonduri europene, cu un procent care poate fi de 2%, 5%, 10 %, 25 % sau chiar 100 % în anumite situații, procent stabilit în funcție de tipul de neregulă constatat precum și în funcție de gravitatea faptei.
Ca urmare, o bună pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor pentru achiziții publice din cadrul autorităţilor contractante, constituie o garanție a scăderii riscului de producere a neregulilor. Acest lucru va conduce în final la reducerea numărului de corecții financiare aplicate procedurilor de achiziții publice derulate în cadrul contractelor cu finanțare europeană, respectiv a cheltuielilor neeligibile.

Codrina Andrioaiei, trainer – expert achiziții publice.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

About the author: admin

Has one comment to “Prevenirea neregulilor în procedurile de achiziție publică”

You can leave a reply or Trackback this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published.