Programul Operațional Competitivitate (2014-2020) – Acţiunea 2.2.1 – „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.” – Partea I

Proiectele ce pot fi încadrate în această acțiune se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii sau consorţiilor de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC ca potenţiali beneficiari în cadrul Acţiunii 2.2.1.
Solicitantul trebuie să demonstreze/argumenteze gradul de noutate al produselor/serviciilor TIC realizate în cadrul proiectului, în context naţional/internaţional şi aria de aplicabilitate a produselor/serviciilor (la nivelul regiunii de dezvoltare sau în afara acesteia).
După depunerea și evaluarea proiectelor, acordarea finanţării se va realiza astfel:
a)pentru proiectele care obţin la evaluarea tehnico-economică peste 85 pct. vor fi finanţate după principiul „first in, first out”;
b)pentru proiectele care obţin la evaluarea tehnico-economică un punctaj intre 75 şi 85 puncte se realizează o listă de ierarhizare în ordinea descrescătoare a punctajului şi se finanţează până la concurenţa bugetului alocat.

1.Cine este eligibil pentru a solicita finanțarea ?

Solicitant este considerat un IMM, care depune o cerere de finanţare singur sau ca lider al unui consorţiu de IMM care fac parte din clustere centrate pe domeniul TIC. Solicitanţii ale căror cereri de finanţare sunt selectate pentru finanţare, dobândesc calitatea de beneficiari.
Solicitantul este eligibil dacă îndeplineşte toate condiţiile de mai jos iar îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate se va proba prin documente specifice:
– Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC care îşi desfăşoară activitatea în România.
Sau
– Consorţii (parteneriate) de întreprinderi din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC care îşi desfăşoară activitatea în România.

2. Ce activități pot fi finanțate?
Următoarele categorii de activităţi sunt eligibile pentru finanţare în cadrul prezentei acţiuni – schema de ajutor de stat:
– achiziţionarea de active corporale: hardware IT şi alte dispozitive aferente, amenajare Data Center pentru instalare echipamente TIC etc.
– achiziţionarea de active necorporale: aplicaţii software, licenţe, configurare şi implementare baze de date, soluţii semnătură electronică etc.
– cercetare industrială sau dezvoltare experimentală: cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu instrumentele/echipamentele/aferente cercetării contractuale etc.
– inovare destinată IMM-urilor: obţinere/validare/protejare brevete, cheltuieli pentru detaşarea de personal cu înaltă calificare etc.
– inovare organizaţională: cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu cercetarea contractuală, cheltuieli cu echipamente/instrumente/materiale consumabile etc.

Ca urmare Beneficiarii eligibili pentru această acțiune sunt: IMM-urile, care depun o cerere de finanţare singure sau ca lider al unui consorţiu de IMM -uri şi care fac parte din clustere centrate pe domeniul TIC.

În partea a doua voi prezenta Indicatorii de realizare a unui proiect și care sunt activitățile ce pot fi incluse în bugetul proiectului.

Codrina Andrioaiei – trainer

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.