Proiecte cu finanțare europeană – dreptul de a stabili creanță bugetară de recuperat

Activitatea de prevenire, de constatare a neregulilor și de stabilire și de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din neregulile apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora sunt reglementate prin OUG nr. 66/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și Beneficiarii sunt obligați, în activitatea lor, să elaboreze și să aplice proceduri de management și control care să asigure corectitudinea acordării și utilizării acestor fonduri, precum și respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, așa cum este aceasta definită în legislația comunitară.
Activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/corecțiilor financiare se efectuează de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, prin structuri de control organizate în acest scop în cadrul acestora.
Trebuie precizat că activitatea de control se poate desfășura în perioada de implementare a proiectului, dar și în perioada post implementare a proiectului.
Așa cum este prevăzut în contractul de finanțare încheiat între Autoritatea de Management și Beneficiar, prevederile contractuale își păstrează valabilitatea și după expirarea perioadei de implementare a proiectului, un anumit număr de ani (3 ani sau 5 ani).
În această perioadă este important să monitorizăm indicatorii de rezultat prevăzuți în cererea de finanțare, a căror îndeplinire trebuie pregătită încă din perioada de implementare (ex: creşterea numărului de persoane angajate ca urmare a realizării activităţilor prevăzute în contract, creșterea cifrei de afaceri într-un anumit procent indicat în contractul de finanțare).
Din acest punct de vedere concluzionăm că  indicatorii de rezultat sunt referinţa îndeplinirii cu succes a obiectivelor proiectului cu finanțare nerambursabilă, indicatori care sunt stabiliți prin contractul de finanțare.
Structurile de control din cadrul Autorităților de Management verifică în perioada post implementare a proiectelor dacă acești Indicatori au fost atinși, iar în situația în care se constată neîndeplinirea acestora, se poate retrage finanțarea nerambursabilă în parte sau în totalitate, ceea ce înseamnă stabilirea unei creanțe bugetare de recuperat.
De asemenea, menționăm faptul că, dreptul de a stabili creanță bugetară se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor datei de închidere a programului, dată care este comunicată oficial de către Comisia Europeană, cu excepția cazului în care normele Uniunii Europene prevăd un termen mai mare.
Motiv pentru care Beneficiarul unui proiect finanţat din fonduri europene are obligaţia îndosarierii şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului. Beneficiarul va asigura arhivarea documentelor, astfel încât acestea să fie uşor accesibile pentru a fi verificate, în spaţii special amenajate şi destinate acestui scop, asigurând în același timp păstrarea unei piste de audit corespunzătoare a operaţiunilor efectuate pentru implementarea proiectului.
În concluzie, structura de control din cadrul Autorităților de Management poate stabili creanțe bugetare de recuperat ca urmare a constatării unei nereguli, atât în perioada de implementare a proiectului, în perioada post implementare, dar și în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor datei de închidere a programului, dată care este comunicată oficial de către Comisia Europeană.
Pentru a justifica și a demonstra implementarea proiectului cu respectarea tuturor prevederilor legale și contractuale precum și îndeplinirea Indicatorilor de rezultat stabiliți prin cererea de finanțare, Beneficiarul trebuie sa depună toate diligențele în vederea păstrării documentelor justificative.

În cazul nerespectării obligaţiei de îndosariere şi păstrăre în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului, Beneficiarul poate fi obligat, conform contractului de finanțare, să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistenţă financiară nerambursabilă din instrumente structurale, co-finanţarea şi finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite din fonduri de la bugetul de stat, după caz, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.

Codrina Andrioaiei, trainer

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.