Relevanța unui proiect – element important pentru obținerea finanțării

Strategia de dezvoltare a unei regiuni are la baza definirea viziunii de dezvoltare, definirea obiectivului strategic global, analiza aprofundată a situației curente pe baza analizei socio-economice și a analizei SWOT, precum și analiza contextului național și european.
În cadrul unei strategii de dezvoltare regională se identifică prioritățile de dezvoltare, se stabiliesc obiectivele specifice și domeniile prioritare de intervenție, fiecare strategie fiind fundamentată pe nevoile reale ale fiecărei regiuni de dezvoltare.
Repartizarea fondurilor, pentru fiecare regiune în parte, se realizează conform obiectivelor stabilite privind sprijinirea unei dezvoltări echilibrate a tuturor regiunilor României, invers proporțional cu nivelul de dezvoltare al regiunilor.
În acest sens, regiunile și zonele mai slab dezvoltate primesc fonduri mai mari, pentru a se preveni creșterea disparităților economice și sociale deja existente între regiuni. Pentru o distribuție echilibrată se folosește ca indicator Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, care este ajustat în funcție și de densitatea populației din regiunea de dezvoltare.
Având în vederea aceste aspecte, Regiunea București Ilfov este considerată cea mai dezvoltată Regiune a României, iar Regiunea Nord Est este evaluată ca fiind cea mai săracă.
Un criteriu de evaluare a proiectelor propuse spre finanțare în fiecare Regiune de Dezvoltare este Relevanța Proiectului.
Relevanța unui proiect, urmărește în ce măsură acesta răspunde domeniului și ariei de interese ale finanțatorului, pentru a obține finanțare în Regiunea de Dezvoltare unde a fost depus.
Din acest punct de vedere un proiect este punctat în funcție de adaptabilitatea lui la prioritățile și nevoile regiunii și a sectorului economic sau socio-profesional căruia i se adresează proiectul.
Solicitantul unei finanțari trebuie să convingă în ce măsură proiectul său este necesar și util, în ce măsură analiza propriilor nevoi se pliază pe documentele strategiei locale și a celei regionale.
O bună justificare a relevanței proiectului pentru strategia de dezvoltare a regiunii de dezvoltare în care a fost depus proiectul, reprezintă depășirea unui prag în creșterea șanselor de finanțare.
După semnarea contractului de finanțare, Beneficiarul va implementa proiectul în regiunea de dezvoltare în care a solicitat finanțarea, scopul acestei clauze contractuale fiind tocmai îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare, prin asigurarea că investiția va fi exploatată și va produce efectele economice scontate în aceeași regiune unde a fost acordată finanțarea.

În situația în care nu s-ar respecta această clauză și Beneficiarul ar schimba locul de implementare al proiectului în altă regiune de dezvoltare decât cea în care a fost depus și evaluat proiectul, nu s-ar mai respecta scopul programului pe care a fost depus proiectul și ar fi de asemenea afectate obiectivele strategiei de dezvoltare locală și regională.

Codrina ANDRIOAIEI, trainer expert constatare și stabilire nereguli, SC CPP UE SRL

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.