Sprijin pentru combaterea discriminării și integrarea persoanelor de etnie romă

Comisia Uniunii Europene a lansat apelul pentru combaterea discriminării și integrarea persoanelor de etnie romă JUST/2014/RDIS/AG/DISC cu posibilitatea de depunere a proiectele în data de 07 iulie anul curent.

Comisia solicită prin proiectele care urmează a fi depuse să fie respectate principiile relevante ale politicii Uniunii Europene. Activitățile proiectelor trebuie să aibă un scop național sau transnațional prin includerea activităților la nivel regional sau local. Ca activități esențiale în cadrul apelului, se pot menționa: strângerea datelor și diseminarea acestora, activități de cercetare/științifice în materia combaterii discriminării, monitorizarea implementării pentru antidiscriminare din punct de vedere legislativ, schimb de experiențe și bune practici între țări, etc.

Evaluarea proiectelor au la bază 5 criterii, împărțite în 2 categorii, astfel:
1. Admisibilitate, eligibilitate și excludere
2. Operațional și financiar
Pentru respectarea criteriului de admisibilitate trebuie respectat termenul limită de depunere și utilizat sistemul de depunere prin PRIAMOS. În cazul eligibilității, trebuie ca aplicantul să reprezinte o organizație non profit, să facă parte din categoria țărilor eligibile, să depășească valoarea eligibilă de 75.000 euro, iar proiectul să nu se demaraze cu aceeași dată de depunere. Motivele de excludere sunt cele standard incluse în finanțarea UE, respectiv: excluderea candidaților care au datorii la bugetul de stat, beneficiarii ai căror reprezentanți legali sunt condamnați sau se află într-un conflict de interese sau cei care prezintă declarații false sau inexacte.
Categoria a doua de evaluare se efectuează pe baza capacității financiare a aplicantului (prin prezentarea contului de profit și pierderi, balanțe și dovada resurselor necesare implementării), cât și pe baza capacității operaționale a solicitantului (CV-urile pentru posturile cheie din cadrul proiectului).

Bugetul previzionat nu poate depăși 80% din valoarea totală eligibilă, astfel că trebuie realizată o contribuție proprie de 20%, iar TVA-ul este eligibil în conformitate cu ghidul de implementare.

Termenii contractului de grant nu sunt negociabili, iar condițiile impuse de UE sunt realizabile, așadar cei interesați, care se încadrează în criteriile de eligibilitate ale ghidului și care doresc să se implice în combaterea discriminării și integrarea persoanelor de etnie romă ar fi indicat să aplice în cadrul programului JUST/2014/RDIS/AG/DISC.

Livia CAMCIUC, trainer

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.