SUB‐MĂSURA 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural

SUB‐MĂSURA 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural propune acest sprijin financiar în vederea protejării, prin întreţinere/restaurare/modernizare a obiectivelor din patrimoniu cultural de interes local, așezăminte monahale și așezămintelor culturale.
Aceste investiții vor avea un efect pozitiv asupra turismului local și vor stimula mediul de afaceri local.

Sprijinirea conservării patrimoniului local are drept scop stimularea turismului rural, precum și menținerea tradițiilor, a moștenirii spirituale ducând la creșterea atractivității zonelor rurale.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin SUB‐MĂSURA 7.6, definiți conform legislației in vigoare, sunt:
– Comunele;
– ONG-uri;
– Unități de cult,
– Pfa/SC care administrează obiective de patrimoniu cultural de utilitate publica încadrate în clasa B.

Potrivit SUB‐MĂSURA 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, spațiul rural eligibil cuprinde totalitatea comunelor ca unități administrativ teritoriale împreuna cu totalitatea satele componente.
Ținem să precizăm faptul că satele aparținătoare orașelor nu sunt eligibile.

Ajutorul financiar nerambursabil va fi acordat pentru investiții corporale și/sau necorporale, după cum urmează:

– restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local clasa B;
– restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale ce au în componență monumente istorice clasa B și construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale clasa B;
– modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale.

Conform GHIDUL SOLICITANTULUI pentru SUB‐MĂSURA 7.6 „costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții ‐ montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli cu consultanță, proiectarea, monitorizarea și managementul, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, precum si cele privind obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislația națională.

Conform punctului 2.5 Principiile şi Criteriile de selecţie a proiectului din Ghidul solicitantului, proiectele se punctează având în vedere următoarele criterii de selecție.
Proiect care prevedere restaurare și conservare a patrimoniului cultural de interes local – 1) potențialului turistic și 2) valoarea culturală în funcție de numărul de activități socio-culturale desfășurate.
Proiect care prevede modernizare și dotare cămine culturale – 1) gradul de deservire a populației, inclusiv potențialul turistic al localității rurale și 2) valoarea culturală în funcție de numărul de activități socio-culturale desfășurate.

Sprijinul public nerambursabil acordat va fi:
100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica negeneratoare de profitmaxim 500.000 euro.
80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profitvaloare maximă 200.000 euro.

Sprijinul pentru proiectele generatoare de profit se va acorda conform Regulamentului nr. 1407/2013 privind ajutoarele de minimis, iar valoarea totala a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

Octavian EPURE, trainer

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

About the author: admin

Has one comment to “SUB‐MĂSURA 7.6 Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural”

You can leave a reply or Trackback this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published.