Sub-măsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”- PARTEA II

Zilele trecute am publicat prima parte a acestui articol. Inevitabil, revin cu finalul prezentării sub-măsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din cadrul PNDR 2014-2020.
Beneficiarii acestei sub-măsurii pot fi persoane fizice, dar și juridice, după cum urmează:
tânărul fermier – “o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații”, conform prevederilor art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013;
persoană juridică în care un tânăr fermier se instalează împreună cu alţi tineri fermieri şi care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective.
Din punct de vedere al eligibilității, există un set de criterii aplicabile potențialilor beneficiari:
– Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici, respectiv întreprinderi care angajează mai puțin de 50 de persoane și care au o cifră de afaceri anuală netă de până la 10 de milioane de euro și/ sau dețin active totale de până la 10 de milioane de euro;
– Solicitantul deține o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 SOşi 50.000 SO;
– Solicitantul prezintă un Plan de afaceri pe care îl va implementa conform cerințelor regulamentelor în vigoare. Dacă acest Plan de afaceri nu este respectat, se poate pierde a doua tranșă de bani, iar în cazul nerespectării Planului de Afaceri pe primii trei ani, se va da înapoi și prima tranșă proporțional cu obiectivele nerealizate;
– Solicitantul are domiciliul stabil într-una dintre unitățile administrativ teritoriale (UAT) pe teritoriul căreia se află exploatația agricolă;
– Solicitantul capătă calitatea de fermier activ în termen de 18 luni de la data instalării;
– Înaintea celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul demonstrează îmbunătăţireaperformanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii într-un cuantum de minimum de 20 % din valoarea primei tranșe de plată. Astfel, se poate spune că doar afacerile agricole viabile vor primi cea de-a doua tranșă din valoarea proiectului;
– Solicitantul nu deţine un alt loc de muncă în afara UAT în care este situată exploatația agricolă sau a zonei limitrofe acesteia. În aceste sens, solicitantul va atașa la Cererea de Finanțare o Declarație pe proprie răspundere pentru asigurarea condiției de eligibilitate;
– Solicitantul deține competențe profesionale adecvate:studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară sau un program de instruire în domeniul agricol în maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.
Acestea fiind spuse, putem aprecia că unui tânăr care își dorește să devină fermier și să obțină o finanțare de 50.000 euro, nu o să îi fie ușor.

Dar cu atenție și o consiliere de calitate, lucrurile sunt realizabile.

Mult succes, viitori tineri fermieri!

Octavian EPURE, trainer

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

About the author: admin

Has one comment to “Sub-măsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”- PARTEA II”

You can leave a reply or Trackback this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published.