Subcontractarea în cadrul contractului de achiziţie publică

O poziţie specială în cadrul procesului de achiziţie publică o au subcontractanţii ofertanţilor participanţi. Aceştia pot fi declaraţi de la momentul depunerii ofertei, cât şi ulterior prin notificarea expresă a autorităţii contractante cu care s-a încheiat contractul de achiziţie. Pentru această variantă din urmă, în acelaşi timp cu depunerea notificării, se vor depune şi datele de identificare ale noilor subcontractanţi, cât şi declaraţiile aferente, precum cea de neîncadrare în vreun conflict de interese cu autoritatea contractantă.

Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune îndeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanţi. Resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens.

Subcontractanţii în procesul de achiziţie reprezintă partea care nu are o relaţie contractuală direct cu autoritatea contractantă. Astfel, părţile unui contract de achiziţie publică sunt autoritatea contractantă şi ofertantul declarat câştigător, ele fiind persoanele fizice sau juridice care încheie, direct sau prin reprezentare, contractul. Contractul de subcontractare se încheie între ofertantul declarat câştigător şi operatorul economic căruia i se dă o parte de execuţie, prestare sau furnizare din contractul încheiat cu autoritatea publică.

Legislația instituie dreptul ofertantului de a subcontracta o parte din contractul de achiziţie, însă subcontractarea nu va avea ca efect diminuarea răspunderii contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului în cauză.

Subcontractantul îşi asumă răspunderea în baza unui contract de subcontractare încheiat cu contractantul, pentru o anumită parte din obligaţiile pe care acesta, la rândul lui, pe care şi le-a asumat faţă de autoritatea contractantă prin contractul de achiziţie publică. Subcontractantul îşi asumă obligaţii şi răspunde în mod direct faţă de contractant, nu faţă de autoritatea contractantă. Drepturile şi obligaţiile subcontractantului sunt cele stipulate prin contractul pe care îl încheie cu contractantul, contract care se constituie în anexă la contractul de achiziţie publică. Astfel că, subcontractanţii răspund direct pentru neefectuarea părţii care le revine din contractul de achiziţie publică sau pentru efectuarea defectuoasă numai în faţa contractantului.

Având în vedere faptul că efectele obligatorii ale contractului privesc numai părţile contractante, trebuie precizat faptul că nu este permisă asumarea executării unor obligaţii de către subcontractant, prin contractul de achiziţie publică, în mod direct faţă de autoritatea contractantă, deoarece asumarea de obligaţii este un efect al contractului, iar subcontractantul nu este parte a acestuia.

Mai mult, nu se poate diminua răspunderea contractantului, el fiind pe deplin răspunzător faţă de autoritatea contractantă în calitatea sa de parte a contractului de achiziţie publică, indiferent dacă subcontractează sau nu o parte din acest contract.

Cel mai important aspect, ca un subcontractant să fie acceptat de autoritatea publică, este să nu se modifice drepturile/obligaţiile stipulate în contractul de achiziţie publică prin contractul de subcontractare încheiat între contractant şi subcontractant. Astfel că subcontractarea este permisă numai în măsura în care aceasta nu conduce la modificări ale propunerii tehnice sau financiare iniţiale şi nu are ca efect modificarea clauzelor contractului de achiziţie publică încheiat între contractant şi autoritatea contractantă.

Livia CAMCIUC, trainer

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

About the author: admin

Has one comment to “Subcontractarea în cadrul contractului de achiziţie publică”

You can leave a reply or Trackback this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published.