INVESTIȚII NEAGRICOLE ÎN RURAL PRIN SM 6.2 ȘI SM 6.4 – PARTEA II

Ca urmare a articolului publicat aici, venim cu completările necesare pentru sM 6.2 și sM 6.4 dedicate investiții neagricole mediului rural.

sub Măsura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

sM 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale propune un sprijin public nerambursabil sub formă de sumă forfetară în cuantum de:

  • 50.000 de euro/ proiect, cu excepția activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect;

În acest caz, solicitanții vor fi start-up-uri sau firme care nu au mai desfășurat activitate pe codul CAEN pentru care solicită finanțarea.

sM 6.2, prin Ghidul solicitanului, prevede:
Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii şi activităţile relevante (…), sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu excepția achiziţionării de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, (…).”
Ajutorul financiar nerambursabil utilizat pentru achiziționarea terenului cu sau fără construcție este acceptat fără a depăși însă 10% din valoarea sprijinului acordat.

Mai mult, o construcție poate fi achiziționată numai împreună cu terenul aferent, valoarea totală nedepășind limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.

Achiziția spațiilor de birou nu este însă cheltuială eligibilă.

sub Măsura 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

În cadrul sM 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole sprijinul public nerambursabil ajunge la 200.000 de euro, însă beneficiarii acesteia trebuie să contribuie la investiția făcută în cadrul proiectului.

Astfel, sprijinului nerambursabil va fi:

  • 90% pentru activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism și diversificarea activității de bază agricolă cu activităţi neagricole.
  • 70% pentru alte activități eligibile.

Sunt costuri eligibile:

  1. construcţia, extinderea, dotarea şi/sau modernizare clădiri;
  2. achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente;
  3. investiţii intangibile: software, brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Cheltuielile de consultanţă şi managementul proiectului sunt eligibile, în limita a 10% din totalul cheltuielilor pentru proiectele care prevăd construcţii şi 5% pentru restul proiectelor.

Acestea trebuie să respecte condiţiile propuse prin Ghid şi sunt decontate proporţional la fiecare tranşă de plată. Excepție fac cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare care se pot deconta integral în cadrul primei tranşe.

Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate.

Mijloacele de transport specializate sunt considerate cheltuieli eligibile dacă deservesc exclusiv activităţile propuse prin proiect.

Totuși, la ultima tranșă de plată se va prezenta obligatoriu omologarea RAR.

Nu sunt eligibile mijloacele de transport de tip tractor/cap tractor cu remorcă/semiremorcă și utilajele agricole.

După prezentarea succintă a celor 2 sM propuse de către AFIR

Tu ce părere ai despre aceste sM pentru spațiul rural? Spune-ne părerea ta!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.