Prevenirea Fraudelor în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora – III

Frauda privind sumele percepute pentru forţa de muncă şi serviciile de consultanţă.

Legislaţia specifică ne prezintă o descriere a sistemului şi indicatorii de fraudă relevanţi în domeniul serviciilor de consultanţă.
Lista este una neexhaustivă şi prezintă sisteme general recunoscute, cum ar fi:
1. Costurile suportate cu forţa de muncă. Costurile cu forţa de muncă sunt foarte uşor de manipulat, un angajator poate pretinde perioade de lucru fictive, directe sau indirecte.
2. Neplata orelor suplimentare. Un angajator poate pretinde efectuarea de ore suplimentare false atunci când acestea nu sunt compensate în mod neoficial prin, spre exemplu, acordarea de concedii suplimentare.
3. Servicii de consultanţă profesionale: contractele nu descriu serviciile ce urmează a fi prestate sau CV-ul persoanelor ce urmează a presta serviciile nu sunt disponibile; onorariile societăţilor noi sunt semnificativ mai mari; facturile emise pentru servicii suplimentare nu descriu caracteristicile acestora; costurile sunt sub formă forfetară fără să existe o defalcare a lor; nu există informaţii despre aceste societăţi, etc.
4.Categorii de forţă de muncă. Remunerarea la un nivel inferior celui propus iniţial prin contract, calificările unor angajaţi care nu îndeplinesc cerinţele din cererea de ofertă, etc.

Un rol esenţial în activitatea de prevenire a unor astfel de situaţii îl are sistemul de control intern. Un sistem de control intern sprijină societatea în îndeplinirea obiectivelor propuse printr-o abordare sistematică şi metodică, bazat pe gestiunea riscului şi a controlului asupra activităţii şi operaţiunilor desfăşurate diminuând apariţia neregulilor sau a situaţiilor care pot conduce la fraudă.

La nivel de societate sau instituţie, sunt eficiente în prevenirea neregulilor şi/sau a fraudelor:
1. Existenţa unui sistem de control intern adecvat şi eficient;
2. Dezvoltarea unui management financiar bazat pe aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi eficienţei;
3. Instaurarea unei culturi organizaţionale bazate pe etică.

Toate aceste aspecte sunt analizate şi detaliate în cadrul cursului Nereguli şi indicatori de fraudă, organizat de CPP UE.

Codrina Andrioaiei, trainer

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.