Start-up Nation România pentru stimularea IMM-urilor

Programul Start-up Nation România, prin care antreprenorii vor putea obține fonduri nerambursabile de la stat de până la 200.000 de lei fiecare, aflat încă în dezbatere publică, propune următoarele condiţii, dintre care precizăm pe cele mai importante: – Sunt SRL, conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, SRL-D în baza Ordonanţei […]

Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor inovatoare

În Monitorul Oficial nr. 405 din 9 iunie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 3823/2015 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor inovatoare“ aferentă Programului operaţional Competitivitate (POC). Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea […]

SubMăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole

În cadrul submăsurii 4.1– Investiții în exploatații agricole, vor fi sprijinite investiţiile care sporesc competitivitatea fermelor prin dotarea acestora cu utilaje şi/sau echipamente performante, dar și investiţiile care vizează modernizarea exploataţiilor agricole şi îmbunătăţirea calităţii activelor fixe. Termenul limită de depunere a dosarelor este 30.10.2015. Conform ghidului publicat pe site-ul AFIR, sprijinul acordat prin sub‐măsura […]

Programul Operațional Competitivitate (2014-2020) – Acţiunea 2.2.1 – „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.” – Partea I

Proiectele ce pot fi încadrate în această acțiune se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii sau consorţiilor de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC ca potenţiali beneficiari în cadrul Acţiunii 2.2.1. Solicitantul trebuie să demonstreze/argumenteze gradul de noutate al produselor/serviciilor TIC realizate în cadrul proiectului, în context naţional/internaţional şi […]