Prevenirea neregulilor în procedurile de achiziție publică

Noţiunea “aplicare de corecţie financiară” a apărut sub egida Comisiei Europene (Ghidului COCOF nr. 07/0037/03 la data de 29.11.2007). Corecţia financiară reprezintă suma forfetară exprimată procentual şi aplicabilă contractelor de achiziţii publice, sumă declarată ca neeligibilă, în condiţiile în care sunt identificabile nereguli la procedurile de achiziţie publică. În legislaţia românescă aceste prevederi au fost […]