Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor inovatoare

În Monitorul Oficial nr. 405 din 9 iunie a.c. a fost publicat Ordinul nr. 3823/2015 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor inovatoare“ aferentă Programului operaţional Competitivitate (POC). Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea […]

SubMăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole

În cadrul submăsurii 4.1– Investiții în exploatații agricole, vor fi sprijinite investiţiile care sporesc competitivitatea fermelor prin dotarea acestora cu utilaje şi/sau echipamente performante, dar și investiţiile care vizează modernizarea exploataţiilor agricole şi îmbunătăţirea calităţii activelor fixe. Termenul limită de depunere a dosarelor este 30.10.2015. Conform ghidului publicat pe site-ul AFIR, sprijinul acordat prin sub‐măsura […]

Sprijin pentru combaterea discriminării și integrarea persoanelor de etnie romă

Comisia Uniunii Europene a lansat apelul pentru combaterea discriminării și integrarea persoanelor de etnie romă JUST/2014/RDIS/AG/DISC cu posibilitatea de depunere a proiectele în data de 07 iulie anul curent. Comisia solicită prin proiectele care urmează a fi depuse să fie respectate principiile relevante ale politicii Uniunii Europene. Activitățile proiectelor trebuie să aibă un scop național […]

Programul Operaţional Competitivitate (2014-2020) – Acţiunea 2.2.1 – „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.” – Partea II

3. Ce trebuie obținut prin proiect? – Indicatorii de realizare a unui proiect Un proiect poate beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul acestei acţiuni doar dacă la finalul implementării are ca rezultat cel puţin o aplicaţie / un produs / serviciu TIC inovativ realizat şi modul în care produsul va fi integrat/comercializat în sectorul respectiv. […]

Programul Operațional Competitivitate (2014-2020) – Acţiunea 2.2.1 – „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.” – Partea I

Proiectele ce pot fi încadrate în această acțiune se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii sau consorţiilor de microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC ca potenţiali beneficiari în cadrul Acţiunii 2.2.1. Solicitantul trebuie să demonstreze/argumenteze gradul de noutate al produselor/serviciilor TIC realizate în cadrul proiectului, în context naţional/internaţional şi […]

Sub-măsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”- PARTEA II

Zilele trecute am publicat prima parte a acestui articol. Inevitabil, revin cu finalul prezentării sub-măsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din cadrul PNDR 2014-2020. Beneficiarii acestei sub-măsurii pot fi persoane fizice, dar și juridice, după cum urmează: – tânărul fermier – “o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii […]

Fonduri Europene – Sursa de finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii sanitare

Viziunea strategică pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020 are la bază nevoi de dezvoltare, identificate și prioritizate ca fiind cele mai relevante în contextul stadiului actual de dezvoltare socio-economică a regiunilor României, dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale fiind o prioritate pentru următoarea perioadă de finanțare. În ceea ce privește starea de sănătate a populației o […]

Sub-măsura 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” PARTEA I

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, România a primit aprobarea CE pentru PNDR (Programul Național de Dezvoltare Rurală) 2014-2020, finanțarea din partea Uniunii Europene fiind de 8,128 mld. Euro, așa cum apare pe paginadeagricultura.ro. Așa cum am mai spus și în articolul Tânăr fermier- a fi sau a nu fi, prin sub-măsura 6.1 „Sprijin pentru […]

Tânăr fermier – a fi sau a nu fi

Având în vedere declarațiile d-lui. George Turtoi – secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, referitor la deschiderea tuturor măsurilor din noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 până la jumătatea lunii iunie și ținând cont de faptul că pe 25 martie 2015 au fost deschise subMăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, subMăsura 6.1 „Sprijin […]

Gânduri despre activitatea de formare profesională

Orice drum începe cu primul pas. Așa și cariera de lector/formator/trainer. Un domeniu în care experința profesională și cea de viață își fac simțite prezența. Spun asta pentru că este foarte important să stăpânești materia de curs, dar este vital să ai abilitatea să domini o audiență adultă și capacitatea să improvizezi, dacă situația o cere. De […]